ادبیات نظری و پیشینه تحقیق معنا ومفهموم شخصیت وساختار آن (فصل دوم پایان نامه)

فایل مورد نظر در مورد ادبیات نظری و پیشینه تحقیق معنا ومفهموم شخصیت وساختار آن (فصل دوم پایان نامه) می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق معنا ومفهموم شخصیت وساختار آن (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات-نظری-و-پیشینه-تحقیق-معنا-ومفهموم-شخصیت-وساختار-آن-(فصل-دوم-پایان-نامه)

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق معنا ومفهوم شخصیت وساختار آن (فصل دوم پایان نامه) در 88 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
هر انسان رویدادهای در نوع خود منحصر به فرد است. با وجود این، بین بسیاری از انسانها و رویدادهای زندگی آنها، آنقدر شباهت وجود دارد که بتوان نکات مشترکی را در نظر گرفت. و درست همین الگوهای رفتاری که روان شناسان شخصیت در پی درک آنند. روان شناس شخصیت برای کلیت فرد و تفاوتهای فردی اهمیت خاصی قائل است اگرچه روان شناسان شخصیت وجود شباهتهای بین افراد را قبول دارند، توجه آنها بیش تر به تفاوتهای افراد از یکدیگر معطوف می باشد. چرا عده ای موفق اندو بعضي نا موفق    اند؟  تنوع استعدادها از کجا ناشی می شود ؟ چرا برداشت های افراد از امور متفاوت است؟(پروین و جان،1381).
«شخصیت را بر مبنای صفت بارز، مسلط یا شاخص فرد نیز تعریف کرده اند و بر این اساس است که افراد را دارای شخصیت برون گرا یا درون گرا یا پرخاشگر  و امثال آن می دانند. درواقع چنین فرض می شود که در شرایط مختلف، حالت بارز، یکی پرخاشگری و دیگری درون گرایی است. این گونه برداشت از شخصیت، در محدودۀ تیپ شناسی می گنجد. اشکال عمدۀ آن هم این است که با این گونه تقسیم بندی، در نظر گرفته نمی شود که فرد انسان بر حسب شرایط و اوضاع و احوال، پرخاشگر یا درون گرا می شود، نظریه پردازان شخصیت، این پدیده را از جنبه ی ارزشی آن مورد بحث قرار نمی دهند، یعنی نمی گویند فلان شخصیت بد یا خوب است. نظری اجمالی به تعاریف شخصیت، نشان می دهد که تمام معانی شخصیت را نمی توان در یک نظریه خاص یافت، بلکه در حقیقت، تعریف شخصیت به نوع نظریۀ هر دانشمند بستگی دارد. برای مثال، کارل راجرز ، شخصیت را یک خویشتن سازمان یافتۀدایمی می داند که محور تمام تجربه های وجودی ماست. یا گردن آلپورت ، شخصیت را مجموعه عوامل درونی ای که تمام فعالیت های فردی را جهت می دهد ، تلقی می کند. جی. بی . واتسُن  پدر رفتارگرایی، شخصیت را مجموعۀ سازمان یافته ای از عادات می پندارد. اریک اریکسن  روانپزشک و روانکاو مشهور زمان ما، معتقد است که رشد انسان در قالب یک سلسله مراحل و وقایع روانی- اجتماعی صورت می پذیرد و شخصیت انسان، تابع نتایج آن هاست. جورج کلی  یکی از روان شناسان شناختی معاصر، روش خاص هر فرد را در جستجو برای تفسیرمعنای زندگی شخصیت او می داند، و بالاخره زیگموند فروید  عقیده دارد که شخصیت از نهاد، خود و فراخود ساخته شده است»(شاملو، 1382،ص16).
2-2- معنا و مفهوم شخصيت:
«شناخت رفتار و شخصيت انسان ، چيز تازه اي نيست . برخي براين باورند كه تاريخ تفكر در مورد رفتار و شخصيت، به اندازه ي طول عمر انسانها است . با پيدايش انسان نحوه ي شكل گيري شخصيت مورد توجه فلاسفه، اديان، مذاهب و شاعرن بوده است با پيدايش روش هاي علمي روش هاي قبلي كهنه شده و روش علمي يك روش دقيق و حساب شده است.(برگر ؛1993). ريشه علم در روان شناسي را بايد در رُم و يونان باستان بررسي نمود و اين ها سوالاتي در شخصيت مطرح مي كردند و مشابه همان سوالات امروز توسط روانشناسان مطرح مي گردد. بررسي رفتار به شيوه ي علمي و تجربي در سال 1879، توسط دانشمند آلماني

قسمتهایی از پیشینه پژوهش:
-توكل موسي زاده در سال 1372 در دوره كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين خصوصيات شخصيتي معلم و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مدارس ابتدايي پسرانه اردبيل انجام داده است. هدف اين تحقيق به طور اعم پيدا كردن رابطه بين خصوصيات و صفات شخصيتي معلم و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است و به طور مختصر، پيدا كردن رابطه بين درونگرايي و برونگرايي و ميزان نوراتيك بودن و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
-1 - مقدمه  
2-2- معنا و مفهوم شخصيت  
2-3- تعاريف شخصيت  
2-4- تاريخچه ارزيابي شخصيت 
2-4-1- طالع بيني ، كف بینی و جمجمه شناسي 
2- 5 - عوامل موثر در شكل گيري شخصيت  
2-5-1 - عوامل فردي 
2-5-2 - عوامل محيطي  
2-6 –  نظريه زيگموندفرويد  
2-7 - ساختار شخصيت 
2-8 - ساختار شخصيت انسان از نظر فرويد 
2-8-1- نهاد 
2-8-2 - من يا خود 
2-8-3- من برتر يا فراخود  
2-9 - نظريه ويژگي هاي شخصيتي از نظر فرويد 
2-10 - مراحل رشد رواني - جنسي از نظر فرويد 
2-10-1 - مرحله دهاني 
2-10-2 - مرحله مقعدي  
2-10-3 - مرحله آلتي  
2-10-4 - مرحله نهفتگي 
2-10-5- مرحله تناسلي   
2-11- نظريه ی تحليلی يونگ  
2-12- ساختار شخصيت از نظریه يونگ 
2-12-1- من يا خود  
2-12-2- ناهشيار فردي  
2-12-3- نا هشيار جمعي  
2-12-4- صورت هاي ازلي يا كهن الگو 
2-12-4-1- پرسونا يا نقاب 
2-12-4-2- سايه  
2-12-4-3- آنيما و آينموس  
2-12-4-4- خود 
2-13- سنخ هاي شخصيت در نظريه يونگ 
2-13-1-  برونگراي متفكر  
2-13-2-  برونگراي احساسي  
2-13-3- برونگراي حسي 
2-13-4-  برونگراي شهودي  
2-13-5- درونگراي متفكر 
2-13-6- درونگراي احساسي 
2-13-7- درونگراي حسي 
2-13-8- درونگراي شهودي 
2-14- ديدگاه آيزنگ در زمينه شخصيت 
2-15- روش تحقيق آيزنگ در زمينه شخصيت 
2-16- ديدگاه آدلر در مورد شخصيت 
2-17- نظريه آلفود آدلر 
2-18- اصول عمده نظريه آدلر 
2-19- نظر آدلر در مورد شكل گيري شخصيت 
2-20- تيپ هاي شخصيتي در مورد آلپورت 
2-20-1- صفات اعظم 
2-20-2- صفات مركزي 
2-20-3- صفات ثانوي 
2-21- رويكرد آلپورت به شخصيت 
2-22- ساختار شخصيت از نظر آلپورت 
2-23- ويژگي هاي شخصيتي در نظريه گوردون آلپورت 
2-23-1- ويژگي هاي اصلي 
2-23-2- ويژگي هاي مركزي  
2-23-3- ويژگي هاي ثانوي 
2-24- پخته شدن شخصيت از نظر آلپورت 
2-25- تيپ هاي شخصيتي 
2-25-1- طبقه بندي كرچمر 
2-25-1-1- طبقه پيك نيك 
2-25-1-2- طبقه لپتوزوم  
2-25-1-3- طبقه سنخ پهلواني 
2-25-2- طبقه بندي شلدن 
2-25-2-1- اندومورفي 
2-25-2-2- موزومورفي 
2-25-2-3- اكتومورفي 
2-26- پیشرفت تحصیلی  
2-27- عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
22-28- تجربه معلمان  
2-29- مهارت معلم  
2-30-  نگرش معلم
2-31- اهميت و ضرورت دوره ي ابتدايي