بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش

فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش

بررسی-رابطه-بین-هوش-هیجانی-و-تعهد-سازمانی-با-عملکرد-شغلی-در-بین-دبیران-ورزش

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش،
در قالب Word و 119 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش مدارس شهرستان کازرون در سال تحصیلی 92- 1391 بود.
پژوهش حاضر، یک مطالعه ی استنباطی – کاربردی است. جامعه آماری، همه ی 62 دبیر ورزش شهرستان کازرون گزینش شد. داده های پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه هوش هیجانی پیترایدز و فارنهام(2002)، تعهد سازمانی پورتر و همکاران(1974) و عملکرد شغلی پاترسون(1990)، همراه با شیوه ارزش گذاری لیکرت جمع آوری شدند. تکمیل پرسش نامه ها به روش خود پاسخگویی بود. داده ها به وسیله شاخص های آمار توصفی، تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به آزمون گذاشته شدند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که یک همبستگی مثبت و معنادار بین هوش هیجانی و هر یک از 4 مؤلفه هوش هیجانی با عملکرد شغلی وجود دارد و یک همبستگی مثبت و معنادار بین تعهد سازمانی و هر یک از دو مؤلفه های تعهد عاطفی و تعهد هنجاری با عملکرد شغلی وجود دارد. ضمن اینکه، بین تعهد مستمر و عملکرد شغلی همبستگی منفی بود. به علاوه، آزمون رگرسیون نشان داد که 1- هوش هیجانی و هر یک از مؤلفه های آن قابلیت نسبتاً بالایی در تبیین واریانس عملکرد شغلی دارند. 2- تعهد سازمانی و هر یک از مؤلفه های آن قابلیت تبیین عملکرد شغلی را دارند.

مقدمه
امروزه يكي از مؤثرترين عوامل بقاي سازمان ها، برخورداری از منابع نيروي انساني کارآمد است. به طوری که لازمه اثربخشی هر سازمانی، داشتن نیروی انسانی کارآمد و مؤثر می باشد. جستجو در علل پیشرفت و موفقیت جوامع توسعه یافته، گویای برخورداری از آموزش و پرورش کارآمد و اثر بخش می باشد. به دلیل سیر تغییر و تحول ها و پیشرفت های اجتماعی، سازمان آموزش و پرورش از جمله سازمان های مهم و مؤثر و دارای حساسیت خاص است. از این رو، شناخت دقیق نیروی انسانی شاغل در نظام آموزش و پرورش از ضرورت های خاص در برنامه ریزی های آموزش و پرورش می باشد.
شناخت ویژگی های شخصیتی معلمان می تواند شرایط را برای جذب و نگهداری آنها مطلوب تر نماید و از طرفی، سازمان های آموزشی می توانند با اعمال کارکردهای مختلف و مناسب با نوع ویژگی های شخصیتی معلمان، عملکرد و اثربخشی آنان را افزایش دهند. بنابراین انتخاب و انتصاب افراد در مشاغلی خاص همچون معلمی باید با شناخت کامل آنان از نظر ویژگی های شخصیتی همراه باشد(قربانی1382).
مهمترین ویژگی شخصیتی اثرگذار روی عملکرد کارکنان، ویژگی هوش هیجانی افراد است. تحقيق ها نشان مي دهد كه هوش هيجاني در كسب موفقيت ها بيش از هوش شناختي و مهارت هاي تخصصي نقش دارد(ويرجنيا ، 2007، چن و همكاران 1998).
بار آن(1997)، هوش هيجاني را آرايشي از استعدادهاي غيرشناختي، قابليت ها و مهارت هايي مي داند که توانايي فرد را در سازگاري با شرايط و فشارهاي محيطي افزايش مي دهد. نتایج پژوهش های مختلف نشان داده است که مهارت ها و قابليت هاي هيجاني و عاطفي، عامل پيش بيني کننده ی موفقيت ها، پيامدهاي مثبت در محيط کار، خانواده و مدرسه محسوب مي شوند و آثاري قابل ‌مشاهده دارند. لذا، برنامه ریزی برای بهبود ویژگی هوش هیجانی اقدامی ضروری است که هم به نفع سازمان و هم به نفع کارکنان می باشد.
عامل دیگر مؤثر بر عملکرد شغلی کارکنان، مجموعه ی ارزش ها و نگرش ها با نمود تعهد سازماني است. تعهد سازمانی عبارت است از حالتی که فرد، سازمان را معرف خود می داند و آرزو دارد که در عضویت آن سازمان باقی بماند. دیدگاه های متفاوتی در مورد تعهد سازمانی وجود دارد. آلن و می یر(1997 و 1990)، بیان می کنند که تعهد سازمانی می تواند روی برخی از رفتارهای شغلی مهم مثل ترک شغل، غیبت، رفتار انحرافی، عملکرد، رفتارهای مبتنی بر نوع دوستی، همکاری و غیره تأثیر گذار باشد.
در سازمان آموزش و پرورش همواره سعی شده است که دریافت مناسبی از نگرش ها و تعهدهای اعضا و کارمندان تعیین و تعریف گردد. زیرا نگرش افراد با رفتارهایی از جمله عملکرد شغلی در ارتباط است که برای سازمان بسیار اهمیت دارد. اما، در سازمان آموزش و پرورش در حوزه ورزش و تربیت بدنی، بیشتر به تخصص ها و مهارت های حرفه ای معلمان ورزش پرداخته می شود و کمتر به نقش نگرش و ویژگی ها روی عملکرد شغلی معلمان ورزش اهمیت داده می شود. در حالی که حجم زیادی از مطالعه های علمی انجام شده مربوط به تأثیر مهم ویژگی ها و تعهد سازمانی روی بازدهی افراد در سازمان بوده است. با توجه به اهمیت مطالبی که گفته شد، لازمه دستیابی به اهداف ورزش در آموزش و پرورش بهره وری از عملکرد معلمان ورزش با هوش هیجانی برتر و برخوردار از تعهد و وفاداری بالا نسبت به سیاست های سازمان است تا در محیطی سالم و پویا با همه توانمندی های بالقوه خود برای تحقق اهداف ورزش سازمان و جامعه خدمت نمایند.


فهرست مطالب بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش  شامل موارد زیر میباشد:
چكيده   1
فصل اول: كليات پژوهش
1-1 مقدمه  3
1-2 بيان مساله  5
1-3 اهميت و ضرورت انجام پژوهش  7
1-4 اهداف پژوهش  10
1-5 فرضيه هاي پژوهش  10
1-6 تعريف های نظري و عملياتي متغيرهای پژوهش  10
1-6-1 تعریف نظری و عملیاتی هوش هیجانی   10
1-6-2 تعریف نظری و عملیاتی تعهد سازمانی 11
1-6-3 تعریف نظری و عملیاتی عملکرد شغلی 11
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
2-1 هوش هيجاني  13
2-1-1 مفهوم هوش هیجانی  14
2-1-2 تعریف هوش هیجانی  14
2-1-3 نظریه های هوش هیجانی   16 
2-1-3-1 دیدگاه گاردنر  16
2-1-3-2 دیدگاه کوپر  18
2-1-3-3 دیدگاه می یر و سالووی  19
2-1-3-4 ابعاد مدل چهار وجهی می یر و سالووی  21
2-1-3-5 دیدگاه گلمن  22
2-1-3-6 دیدگاه بار- آن  25
2-1-3-7 مراحل آموزش هوش هیجانی  28
2-2 تعهد سازمانی  29
2-2-1 مفهوم تعهد سازمانی  30
2-2-2 تعریف تعهد سازمانی  31
2-2-3 ابعاد تعهد سازمانی  32
2-2-4 نظریه های تعهد سازمانی  37
2-2-4-1 دیدگاه ریچرز  37
2-2-4-2 دیدگاه بکر و بیلینگس  38
2-2-4-3 دیدگاه رندال و کوته  39
2-2-4-4 دیدگاه لوتانز و شاوه  39
2-2-4-5 دیدگاه اریلی و چتمن  39
2-3 عملکرد شغلی  40
2-3-1 مفهوم عملکرد شغلی  41
2-3-2 تعریف عملکرد شغلی  41
2-3-3 ابعاد عملکرد شغلی  43
2-3-4 عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی  44
2-3-5 سایر عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی  46
2-3-6 نظریه های عملکرد شغلی   47                                                                 
2-3-7 الگوی تغییر رفتار سازمانی  50
2-4 پیشینه پژوهش  52
2-4-1 پژوهش های داخلی  52
2-4-2 پژوهش های خارجی  55
2-5 جمع بندی پیشینه  58
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 روش پژوهش  60
3-2 جامعه آماري و نمونه آماری  60
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات  61
3-3-1 پرسشنامه هوش هيجاني  61
3-3-2 ضریب پایایی و روایی پرسشنامه هوش هيجاني  61
3-3-3 پرسشنامه تعهد سازماني  62
3-3-4 ضریب پایایی و روایی پرسشنامه تعهد سازمانی  62
3-3-5 پرسشنامه عملكرد شغلي  63
3-3-6 ضریب پایایی و روایی پرسشنامه عملكرد شغلي  63
3-4 روش اجراي پژوهش  63
3-5 روش های آماری  63
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
4-1 توصیفی آماری متغیرهای پژوهش 66
4-1-1 توصیف آماری سطح تحصیلات شرکت کننده ها  66
4-1-2 توصیف آماری سابقه کار شرکت کننده ها  67
4-1-3 توصیف آماری وضعیت استخدام کننده ها  68
4-2 مقایسه گروه ها بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی  69
4-2-1 هدف اول: مقایسه عملکرد شغلی در سطوح مختلف تحصیلی شرکت کننده ها 69
4-2-2 هدف دوم: مقایسه عملکرد شغلی در سطوح مختلف استخدام شرکت کننده ها 70
4-2-3 هدف سوم: مقایسه تعهد سازمانی در سطوح مختلف استخدام شرکت کننده ها
4-3 توصیف آماری نمرات هوش هیجانی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی شرکت کننده ها
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از آمار استنباطی  73
4-4-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف(K-S)  73
4-4-2 تأمین اعتبار آزمون رگرسیون  74
4-4-3 آزمون دوربین واتسون  74
4-4-4 تعیین نرمال بودن خطاها  75
4-4-5 تعیین هم خطی بودن خطاها  76
4-5 آزمون فرضیه های پژوهش 
4-5-1 آزمون فرضیه1:هوش هیجانی و ابعاد آن می تواند عملکرد شغلی را پیش بینی کند 
4-5-2 آزمون فرضیه2:تعهد سازمانی و ابعاد آن می تواند عملکرد شغلی را پیش بینی کند 
فصل پنجم: بحث در نتایج
5-1 نتايج پژوهش  82
5-1-1 نتايج فرضیه شماره1 82
5-1-2 نتایج فرضیه شماره2  82
5-2 بحث پیرامون یافته ها  83  
5-2-1 بحث در فرضیه شماره1:  83
5-2-2 بحث در فرضیه شماره2:  84                                                       
5-3 محدودیت های پژوهش  87
5- 4 پیشنهادهای پژوهش  88
5-4-1 پیشنهادهای برخاسته از پژوهش  88
5-4-2 پیشنهادهای کاربردی  88
5-4-3 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده  89
فهرست منابع و مآخذ  91
فهرست منابع انگلیسی  97
منابع اینترنتی 102پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی تأثیر مشارکت شغلی و تعهد سازمانی تعهد سازمانی کارکنان و عوامل موثر بر آن تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد شغلی مقاله تعهدسازمانی و

مطالب مرتبط

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش


مبانی نظری و پیشینه پژوهش مذهب و معنویت (فصل دوم پایان نامه)

دانلود پاورپوینت کامل بیمه حوادث اشخاص با 60 اسلاید زیبا و باکیفیت

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مفاهیم و ابعاد عملکرد و هوش هیجانی مدیران (فصل دوم)

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان در خصوص تحصیل به زبان محلی در نظام آموزشی

بسته آموزش صوتی و تصویری زبان انگلیسی برای کودکان و بزرگسالان

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلال درخودماندگی چشمی

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل (فصل دوم پایان نامه)

دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

بررسی رابطه رضایتمندی و تهییج پذیری جنسی بر مقوله های سلامت روان در زنان