بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

بررسی-رابطه-بین-هوش-هیجانی-مدیران-و-عملکرد-مالی-شعب-بانک-های-استان-گیلان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان،
در قالب Word و 148 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

مقدمه
تغییرات فن آوری، اقتصادی، سیاسی، نیازها و توقعات مشتریان عملکرد سازمان ها را به شدت تحت تأثیر قـرار داده و سازمان ها برای بقا مجبور هستـند خود را با ایـن تغییرات تطبیق دهند. هم اکنون تمامی سازمان ها از جمله بانک ها شروع به تفکر مجدد در خصوص چیستی و چگونگی خدمت رسانی به مشتریان مطلع و متوقع نموده اند (بابائی و شفائی،1391،ص171) . در این میان بانک ها نهادهائي مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوري می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به وجوه نیاز دارند . از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند.  به موازات ورود بانک هاي خصوصی در بازارهاي مالی، تقاضا براي انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است.  بانک ها براي رقابت با یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار  و سودآوري به دنبال استفاده از انواع روش هاي بهبود عملکرد  در جذب مشتریان هستند ، این روند باعث شده که عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار شود و به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران بانک ها تبدیل شده است (موتمنی و همکاران،1389،ص142)، زیرا مديران بانك ها جزء ذينفعاني هستند كه اطلاعات حاصل از تجزيه و تحليل عملكرد مالي براي آن ها حائز اهميت است. در اين راستا، آن ها با در نظر گرفتن اطلاعات مالي ارزشمند، موقعيت بانك را ارزيابي و براساس آن تصميم مناسب را اتخاذ مي نمايند .
بانك هاي تجاري موسسات مالي هستند كه وجوه راكد مردم را جمع آوري كرده و به تجار، صاحبان صنايع و ساير متقاضيان تسهيلات اعطاء مي كنند. در واقع، بانك با عمليات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه به علل مختلف مانند فقدان دانش و تخصص، كمبود سرمايه و ترس از ريسك سرمايه گذاري، نمي خواهند يا نمي توانند در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت نمايند به اشخاصي كه براي سرمايه گذاري به منابع مالي محتاجند، فراهم مي سازد و از آن جايي كه هدف بانك تجاري كسب سود است، طبيعي است بانك بايستي منابع را هرچه ارزان قيمت تر جذب كرده و با حداكثر نرخ سود به متقاضيان تسهيلات دهد. از اين رو، هدف اوليه و اساسي بانك همانند ساير سازمان هاي انتفاعي، حداكثر كردن ثروت صاحبان آن مي باشد. در افزايش ثروت صاحبان سهام، مديريت بانك بايد تصميم بگيرد كه آيا دارايي ها با كيفيت پايين تر و درآمد بيشتر و يا دارايي ها با كيفيت بالاتر و ريسك كمتر را كسب كند و يا آيا بانك بايد سرمايه گذاري كند و تسهيلات با سررسيدهاي طولاني اعطاء نموده و نقدينگي را كاهش دهد و يا دارايي هايي با سررسيدهاي كوتاه مدت تر را انتخاب و درجه بالايي از نقدينگي را تامين نمايد؟ اين ها سؤالاتي هستند كه مديران بانك ها هميشه با آن ها درگيرهستند (رستمی و همکاران ، 1390، ص 20).
باید توجه نمود که مدیران، به عنوان سرمایه های انسـانی، حیاتی ترین عنصر راهبـردی و اساسی ترین راه بـرای افـزایش اثربخـشی و کارائی  سازمان هستند. در این میان هوش هیجانی به عنوان ابزاری نوین و شایستـه در اختیار مدیران بانـک ها برای هدایت افراد درون سازمان و مشتریان برون سازمانی و تامین رضایت این افراد محسوب می شود. گلمن  معتقد است هوش هيجاني در تمامی رده های سازماني كاربرد زياد دارد، اما در رده هاي مديريتي اهميتي حياتي مي يابد . زیرا شرایطی که در رأس سلسله مراتب سازماني به وجود مي آيد، سريع تر گسترش مي يابد، چرا كه افراد به مدير و فرد بالا دست خود نگاه می کنند(ودادی و همکاران ،1388،ص3). بنابراین هوش هیجانی مدیران می تواند پشتیبانی باشد برای این که بتوانند کارکنان را به صورت خودجوش به سمت هدفی خاص پیش ببرند (ناظم و لاجوردی ،1390، ص 129) . مديران برخوردار ازهوش هيجاني، رهبران مؤثري هستند كه اهداف را با حداكثر بهره وري ، رضايت مندى و تعهد  كاركنان محقق مي سازند (کیوان لو و همکاران،1389،ص 48).
محقـقان اعتقـاد دارند که از روی هـوش هیـجانی می تـوان عملکـرد شغلی  را نیز پیش بینـی کرد (Day and Carroll,2004,P.1443). گلمن (1998)، براین باور است که هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده ازآن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است (et. al.,2013,p.658  Sanchez-Ruiz) . به عبارت دیگر هوش هیجانی بیانگر توانائی اداره مطلوب خلق و خو، وضع روانی و کنترل استرس ها  است و در واقع عاملی است که به هنگام ناکامی در دستیابی به هدف، در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند (رضائیان و کشته گر،1387،ص30 ).  
نتایج تحقیقات نشـان می دهـد که سطــح بالاتری از هوش هیجانی منجر به ارائه سطح بالاتری از عملکرد در افراد می گردد (Lyons&Schneider,2005,P.693) و بـا افزایش سابقـه کاری، هوش هیجـانی در افراد بیشتر شکل می گیـرد و به تکـامل می رسد (راد و همکاران ، 1389، ص174) . با این توضیحات تحقیق حاضر می کوشد به بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استـان گیلان بپردازد.


فهرست مطالب بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان شامل موارد زیر میباشد:
چکیده :    1
فصل اول : کلیات    2
1-1 مقدمه    3
1-2 بیان مسأله    5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق    7
1-4 اهداف تحقيق    8
1-5 چهارچوب نظری تحقیق    9
1-6 فرضیه های تحقیق    10
1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    10
1-8 قلمرو تحقیق    12
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق    13
بخش اول : عملکرد    14
2-1-1 مقدمه    14
2-1-2 تشریح مفهوم عملکرد    15
2-1-3 ارزیابی و سنجش عملکرد    16
2-1-4 فرآیند ارزیابی عملکرد    18
2-1-5  جايگاه اندازه گيري عملكرد    19
2-1-6 اهداف ارزيابي عملكرد    20
2-1-7 مدل های سنجش و ارزیابی عملکرد    21
2-1-7-1 روش الگوي تحليل سلسله مراتبي (AHP)    22
2-1-7-2 روش ارزيابي متوازن (BSC)    23
2-1-7-3 تحليل پوششي داده ها (DEA)    27
2-1-7-4 فرآيند الگو برداري ( Benchmarking)    28
2-1-7-5 روش ابزار پیاده سازی پیشرفته کسب و کار AMBITE))    30
2-1-7-6  مدل بالدریچ    32
2-1-8 مفهوم عملکرد از دیدگاه های مختلف    32
2-1-9 مفهوم عملكرد در بانك    39
بخش دوم : هوش هیجانی    44
2-2-1 مقدمه    44
2-2-2 پیشینه ی هوش هیجانی    45
2-2-3 تعاریف هوش هیجانی    49
2-2-4  ابعاد هوش هیجانی    51
2-2-5 تفاوت هوش هیجانی و بهره هوشی    54
2-2-6 مدل ها و نظریه های هوش هیجانی    54
2-2-6-1 نظریه های هوش هیجانی    54
2-2-6-2 نظریه های های توانایی    55
2-2-6-3 نظریه های ترکیبی    55
2-2-7 مدل های هوش هیجانی    55
2-2-7-1 مدل توانایی مایر و سالووی ( 1997 )    55
2-2-7-2 مدل ترکیبی گلمن ( 1995 )    58
2-2-7-3 مدل ترکیبی بار-آن ( 1997 )    59
2-2-8 مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس    63
2-2-9 هوش هیجانی در سازمان و مدیریت    64
2-2-10 کاربردهای هوش هیجانی در محیط    66
2-2-11 اصطلاحات مرتبط با هوش هیجانی    67
2-2-11-1 هوش های چند گانه    67
2-2-11-2  هوش سازمانی    67
2-2-11-3 هوش اجتماعی    68
2-2-11-4 هوش اخلاقی    68
2-2-11-5 هوش معنوی    69
2-2-11-6  هوش فرهنگی    69
2-2-12 هوش رقابتی    70
2-2-13 تقویت هوش هیجانی    70
2-2-14 جمع بندی تئوری های هوش هیجانی    71
2-2-15 ویژگی مدیر با هوش هیجانی    72
2-2-16 رابطه هوش هیجانی و عملکرد    74
بخش سوم : پیشینه تحقیق    76
2-3-1 تحقیق های انجام شده    76
فصل سوم : روش اجرای تحقیق    80
3-1 مقدمه    81
3-2 روش اجرای تحقیق    81
3-3 جامعه آماری    82
3-4 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه    83
3-5 روش ها و ابزار جمع آوري اطلاعات    84
3-6 روایی و پایائی ابزار اندازه گیری    86
3-6-1 روایی پرسشنامه    86
3-6-2 پایایی پرسشنامه    86
3-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    88
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    89
4-1 مقدمه    90
4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    91
4-2-1 توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان    91
4-2- 2 توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان    92
4-2-3 توصیف متغیر سطح تحصیلات پاسخ دهندگان    93
4-2-4 توصیف متغیر سابقه مدیریتی پاسخ دهندگان    94
4-3 توصیف متغیر های تحقیق    95
4-3-1 توصیف هوش هيجاني    95
4-3-2 توصیف خودآگاهي    96
4-3-3 توصیف خودمديريتي    97
4-3-4 توصیف آگاهي اجتماعي    98
4-3-5 توصیف مديريت روابط    99
4-3-6 توصیف متغیر عملکرد    100
4-3-7 توصیف ابعاد عملکرد    101
4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق    102
4-5 آزمون فرضیه های تحقیق    103
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد    110
5-1 مقدمه    111
5-2  نتایج آمار توصیفی    111
5-2-1 نتايج بررسي توصيفي داده ها    111
5-3 نتایج آزمون فرضیه ها    112
5-4 پیشنهادهای تحقیق    115
5-5  پیشنهادهای تحقیق های آتی    117
5-6 محدودیت های تحقیق    117
منابع    118
پیوست ها    128پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی مدیران مقاله ارزیابی و سنجش عملکرد پیشینه ی هوش هیجانی پروژه بررسی تفاوت هوش هیجانی و بهره هوشی تحقیق هوش هیجانی در سازمان و مدیریت تحقیق بررسی تئوری های هوش هیجانی ویژگی مدیر با هوش هیجانی رابطه

مطالب مرتبط

بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان


ادبیات نظری و پیشینه پژوهش افسردگی و درمان آن

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بانکداری نوین و الکترونیکی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و مدیریت سود (فصل دوم پایان نامه)

دانلود طرح توجیهی تولید قایق فایبر گلاس

جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي 76-1357)

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید اکسید کروم (با ظرفیت 120 تن در سال )

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل اول ریاضی یازدهم تجربی ( هندسه تحلیلی و جبر )

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد شکاف دیجیتالی(فصل دوم)

تصفیه بیولوژیکی آب و فاضلاب

مقدمه ای بر اخلاق و تکامل تدریجی آن