بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی

فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی

بررسی-رابطه-بین-سرمایه-اجتماعی-و-عملکرد-بازار-شرکت-های-تولیدی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی،
در قالب Word و 145 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی  استان اردبیل تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدی استان اردبیل به تعداد 1074 شرکت تشکیل داده اند و حجم نمونه نیز 94 شرکت برآورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS19 با استفاده از آزمون همبستگی، به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول یعنی وجود ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی ، تایید شده است. در رابطه با فرضیه دوم نتایج حاکی از تایید این فرضیه است یعنی بین بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی رابطه وجود دارد. بررسی فرضیه سوم نشان می دهد که این فرضیه رد می شود یعنی بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی رابطه وجود ندارد. در رابطه با فرضیه چهارم نتایج حاکی از آن است که بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی ارتباط وجود دارد.


فهرست مطالب بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی به شرح زیر میباشد:
1-1)  مقدمه    3
1-2) تعریف وبیان مساله    4
1-3) اهمیت وضرورت تحقیق    7
1-4 )اهداف تحقیق    8
1-5 )فرضیه ی تحقیق    9
1-6) تعریف عملیاتی متغیرها و واژه‌ها    10
1-7) قلمرو تحقيق    13
1-7-1) قلمرو موضوعی:    13
1-7-2) قلمرو زمانی:    14
1-7-3) قلمرو مکانی :    14
فصل دوم: مباني نظري پيشينه تحقيق    15
مقدمه     16
بخش اول: سرمایه اجتماعی:    18
2-1 )مفهوم سرمایه اجتماعی    19
2- 2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو    21
2-3- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن    23
2-4- سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام    25
2-5- سير تحول سرمایه اجتماعی    27
2-6- مدل های سرمایه اجتماعی    30
2-6-1- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال    30
2-6-2- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تساي و گوشال (1998)    31
2-6-3- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005)    32
2-7- ويژگي هاي کلیدی سرمایه اجتماعی    33
2-8-عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي    38
2-8-1-اعتماد اجتماعي     38
2-8-2 -انسجام اجتماعی     40
2-8-3 -مشارکت اجتماعی    43
2-9-اهميت و مزاياي سرمايه اجتماعي    47
2-10- ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال    48
2-10-1- بعد ساختاري    49
2-10-1-1- روابط شبکه اي    49
2-10-1-2-پیکربندي روابط شبکه اي    49
2-10-1-3- سازمان مناسب    50
2-10-2- بعد شناختی    50
2-10-2-1-زبان و کدهاي مشترك    50
2-10-2-2- حکایات مشترك    51
2-10-3- بعد  رابطه اي    51
2-10-3-1-اعتماد    51
2-10-3-2- هنجارها    51
2-10-3-3-الزامات و انتظارات    52
2-10-3-4- هویت    52
2-11- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث هاي شرکت ها و  عملکرد بازار    53
بخش دوم: عملکرد بازار    54
2-2- مفهوم بازار    55
2-3-سير تحول عملكرد بازار    56
2-4- رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار    57
2-5- مدیریت ارتباط با مشتری    57
2-6-مديريت دانايي ارتباط با مشتري    58
2-7-دستیابی به سهم بازار    60
2-8-اهمیت کیفیت خدمات    62
2-9-ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال    64
2-10- بدست آوردن و حفظ مشتری    66
2-11- شاخصهای سنجش عملکرد بازار    67
2-12-ایجاد ارزش برای مشتری    68
2-13- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری    68
2-14-رضایت مشتری، رمز بقا در بازار رقابتی    71
2-15-شناسائی توقعات مشتری    73
2-16-  طراحی کالا یا خدمت بر اساس توقعات و نیاز مشتری    73
2-17- ارائه خدمت بر اساس طراحی    74
2-18-مدیریت انتظارات مشتری    75
2-19- رضایت سنجی مشتری    75
2-20-معيارهاي عملكرد شركت    79
2-21- معیارهای مالی سنتی    80
2-21-1- بازده سرمایه گذاری    80
2-21-2- سود باقیمانده    80
2-21-3- بازده فروش    80
2-21-4- سود هر سهم    81
2-21-5- قیمت به سود هر سهم    81
2-22- معیارهای مالی نوین    81
2-22-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    81
بخش سوم : یشینه تحقیقات انجام شده    83
2-3- پیشینه تحقیقات انجام شده    84
2-3-1-تحقیات داخلی    84
2-3-2-تحقیقات خارجی    85
فصل سوم: روش تحقيق    88
3-1)مقدمه    89
3-2) روش تحقیق    90
3-3) مراحل اجرای پژوهش    90
3-4) جامعه، نمونه و روش نمونه گیری    92
3-5) روش جمع آوري داده ها    94
3-6) ابزار جمع آوري داده ها    94
3-6-1) اجزاي پرسشنامه    96
3-6-2)  روایی و پایائی پرسشنامه    97
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها    98
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات    99
4-1) مقدمه:    100
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی:    101
4-3) توصیف متغیر های تحقيق    103
4-4) آزمون فرضیات تحقیق:    108
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات    112
5-1)مقدمه    113
5-2) خلاصه تحقيق    114
5-3) نتايج آمار توصيفي    115
5-4 نتايج آمار استنباطي    118
5-5) محدوديت هاي تحقيق    120
5-6) پيشنهادات با توجه به فرضيه هاي تحقيق    121
5-7) پيشنهاد براي تحقيقات آتي    122
منابع و ماخذ    124پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی پایان نامه سرمایه اجتماعی کار تحقیقی عملکرد بازار در شرکتها پایان نامه مدل های سرمایه اجتماعی مقاله عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي تحقیق اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث هاي شرکت ها و عملکر

مطالب مرتبط

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

ادبیات نظری تحقيقات پيشین نظریه های نقاشی و نقاشی درمانی

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم حضور ذهن و مکانیسم های آن (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی اضطراب، پرخاشگری و فرسودگی شغلی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل موثر بازده غیر عادی سهام(فصل دوم حسابداری)

طرح توجیهی و کارآفرینی کشاورزی و زراعت گیاهان علوفه ای

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (فصل2)

دانلود مطالعات معماری طراحی مجتمع مسکونی

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش معنوی ، معنویت و انواع و ابعادآن (فصل دوم)