بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

بررسی-رابطه-بین-سرمایه-اجتماعی-و-توسعه-پایدار-گردشگری-در-روستای-ابیانه

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه،
در قالب Word و 141 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
محیط روستایی از مهمترین دارایی های هر منطقه به شمار می آید و دلیلی برای آغاز بسیاری از سفرهای تفریحی و سفرهای یک روزه در سراسر جهان می باشد. که شکل گیری گونه های جدید گردشگری و تغییر در اشکال عرضه و تقاضای گردشکری بر اهمیت آن افزوده است. این افزایش تقاضا در دهه های اخیر با آسیب های محیطی و فرهنگی اجتماعی ناشی از بهره اقتصادی و تأثیرات ناشی از حضور گردشگران در محیط آسیب پذیر روستایی منجر به افزایش روز افزون توجه به مسائل پایداری توسعه در گردشگری روستایی گشته است.
با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار گردشگری روستایی در این پژوهش بر آنیم که ببینیم آیا می توان با استفاده از سرمایه اجتماعی موجود در بین ساکنان روستا، دستیابی به توسعه پایدار گردشگری را تسهیل کرد و هزینه های لازم برای دستیابی به این هدف را کاهش داد.
در همین راستا روستای ابیانه به عنوان یکی از مقاصدی که در سال های اخیر با استقبال گسترده گردشگران رو به رو شده است اما متأسفانه به دلیل نبود برنامه ای منسجم برای توسعه پایدار گردشگری شاهد بروز آثار منفی اقتصادی و فرهنگی  بوده است، برای مطالعه انتخاب شد. جامعه آماری بر طبق سرشماری سال 1390 ، 294 نفر بودند که از این تعداد،  170 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه بوده است و سوالات بر اساس طیف 5 تایی لیکرت سنجیده شدند. برای ارزیابی مدل پژوهش از نرم افزارهای آماری لیزرل و SPSS استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی بین شاخص همکاری سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار وجود دارد. در مجموع از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت سرمایه اجتماعی بر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری تأثیر دارد.

مقدمه
در عصر حاضر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان، ابزاری برای ایجاد درآمد ملی ،از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم ، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می شود.(راتناسوونگچی ، 1998، 2) این در حالی است که با آنکه مفاهیم توسعه پایدار از سال 1980 به بعد در نوشتارهای توسعه جهان به طور گسترده مورد توجه صاحبنظران واقع شده ،اما توجه به گردشگری پایدار از دهه 1960 با شناسایی تاثیر بالقوه گردشگری انبوه و توجه به تاثیر فعالیتهای گردشگری بر اقتصاد ،محیط زیست و فرهنگ مقاصد گردشگری (میزبان)،آغاز شد (چویی ، 2003، 7).  این روند در سال 1970 با شکل گیری و پیدایش مفهوم گردشگری سبز ادامه یافت و بیشتر بر حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع گردشگری بر استفاده دائم نسل فعلی و نسل های آینده معطوف گردید.
در بحث سرمایه اجتماعی جوامعی که در آنها سرمایه اجتماعی به عنوان مولفه اساسی نقش دارد نسبت به سایر جوامع دارای پیشرفت و عملکرد بهتری در گردشگری پایدار می باشند. چرا که سرمایه اجتماعی از نوع سرمایه هایی است که در ارتباط با دیگران شکل می گیرد و همانطور که می دانیم گردشگری یک صنعت خدماتی است و افراد و ارتباطات آنها به عنوان بازیگران اصلی مطرح می شوند. بر این اساس سرمایه اجتماعی با ایجاد اعتماد متقابل و در گیر کردن افراد در شبکه های انسانی موجب بهبود روابط انسانی / پایبندی مردم به هنجارهای اجتماعی شده در نتیجه در جوامعی که از سرمایه اجتماعی بالاتر برخوردار هستند میزان بزهکاری و جرایم اجتماعی کاهش یافته در نتیجه افزایش امنیت جامعه را به همراه داشته که این خود زمینه جذب گردشگر را فراهم می کند.
در این راستا در این پژوهش محقق در نظر دارد با استفاده از شاخص های سرمایه اجتماعی ، میزان دستیابی به توسعه پایدار را در روستای ابیانه به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری روستایی کشور بررسی کند. 


فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه به صورت زیر میباشد:
                 فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
2-1-بیان مساله
3-1-اهمیت و ضرورت موضوع
4-1- گزاره‌های تحقیق
1-4-1-پرسش‌های اصلی
2-4-1-فرضیه‌های تحقیق
1-2-4-1-فرضیه‌های اصلی
2-2-4-1-فرضیه‌های فرعی
5-1-هدف‌های تحقیق
6-1-روش کلی تحقیق
7-1-قلمرو مکانی جامعه تحقیق
8-1-قلمرو زمانی تحقیق
9-1-روش‌های نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
10-1-روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده آنها
11-1-روش‌های تحلیل داده‌ها
12-1-موانع و محدودیت‌های تحقیق
13-1-چارچوب کلان نظری
14-1نقشه راه       
15-1-شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق
   
فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه
2-2-بخش اول: سرمایه اجتماعی
1-2-2-تاریخچه سرمایه اجتماعی
2-2-2- ماهیت سرمایه اجتماعی
3-2-2-انواع سرمایه اجتماعی
1-3-2-2- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی
2-3-2-2- سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم
3-3-2-2- سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر
4-3-2-2- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته
5-3-2-2- سرمایه اجتماعی زنجیره ای
4-2-2- سطوح خرد و کلان سرمایه اجتماعی                                                                                   
5-2-2- مؤلفه های سرمایه اجتماعی                                                                                                  
6-2-2- منابع سازنده سرمایه اجتماعی
7-2-2-قالب و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی
8-2-2-نتایج و آثار وجود سرمایه اجتماعی
1-8-2-2-اثرات مثبت سرمایه اجتماعی
2-8-2-2- اثرات منفی سرمایه اجتماعی
9-2-2- نظریه های سرمایه اجتماعی
1-9-2-2- نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن
2-9-2-2- نظریه بوردیو
3-9-2-2- نظریه رابرت دی پوتنام   

3-2-بخش دوم: توسعه پایدار گردشگری
1-3-2-ابعاد توسعه پایدار
2-3-2- اصول گردشگری پایدار
3-3-2-ابعاد گردشگری پایدار   
4-2- بخش سوم : رابطه توسعه پایدار گردشگری و سرمایه اجتماعی
5-2- پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

1-3- مقدمه
2-3- روش تحقیق
3-3- جامعه آماری و ویژگی‌های آن
4-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری
5-3- متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
6-3- سوالات و فرضیات تحقیق
7-3- ابزار گردآوری داده‌ها
8-3- تخصیص سوالات پرسش نامه
9-3- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها
1-9-3- روایی پرسش نامه
2-9-3- پایایی پرسش نامه
1-2-9-3- ضریب آلفای کرونباخ
10-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
1 -10-3-آزمون رگرسیون خطی ساده با‌ نرم افزار SPSS19
2-10-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول با‌نرم افزار LISREL8.8
3-10-3-تحلیل مدل معادلات ساختاری با‌نرم افزار LISREL8.8
4-10-3-شاخص‌های نکوئی‌برازش
11-3-جمع بندی فصل سوم

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4-مقدمه
2-4-آمارتوصیفی
1-2-4-تحلیل وضعیت جامعه پاسخ گویان تحقیق
1-1-2-4-جنسیت
2-1-2-4- سن 
3-1-2-4-فعالیت اصلی
4-1-2-4- تحصیلات
5-1-2-4- فعالیت در بخش گردشگری
6- 1- 2-4- میزان در آمد حاصل از گردشگری
7-1- 2-4-نوع فعالیت در بخش گردشگری
3-4- آمار استنباطی
1-3-4-آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
2-3-4- آزمون فرضیات فرعی پژوهش با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده
3-3-4- رتبه بندی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
4-3-4- تحلیل عاملی تاییدی  گویه‌ها و شاخص‌های پژوهش
5-3-4- سهم و رتبه هرشاخص و الویت بندی آنها
6-3-4- مدل سازی معادلات ساختاری
7-3-4- برازش مدل مفهومی پژوهش
8-3-4- مدل مفهومی پژوهش بعد از‌بررسی
9-3-4- پاسخ به فرضیه‌های  اصلی پژوهش‌بر‌اساس روش معادلات ساختاری

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5-مقدمه
2-5-بررسی نتایج فرضیه‌ها و آزمون‌های آماری
1-2-5-بخش اول: نتایج مرتبط با‌ سرمایه اجتماعی در روستای ابیانه
2-2-5-بخش دوم : نتایج مرتبط با‌ توسعه پایدار در روستای ابیانه
    3-2-5-بخش سوم: نتایج مرتبط با‌ رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
3-5-بررسی نتایج فرضیات فرعی پژوهش
4-5- -بررسی نتایج فرضیه اصلی
5-5-نتیجه گیری نهایی
6-5-جنبه‌های نوآوری پژوهش
7-5-محدودیت‌های تحقیق
8-5-ارائه پیشنهادبه مدیران‌بر‌مبنای یافته‌های تحقیق
9-5-ارائه پیشنهادها‌برای تحقیقات آتی
6- منابع و مآخذ
7- پیوست‌ها
1-7- پرسش نامه های پژوهش  
2-7-خروجی نرم افزارهای آماری SPSS  و LISRELپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه پایان نامه سرمایه اجتماعی پروژه توسعه پایدار گردشگری در روستاها مولفه های سرمایه اجتماعی مقاله سرمایه اجتماعی ابعاد سرمایه اجتماعی تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی پایان نامه ب

مطالب مرتبط

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه


پاورپوینت میکرو کنترلر AVR

کمیک استریپ

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ریاضی دهم دبیرستان - رشته های ریاضی و تجربی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود (فصل 2)

تحقیق تغییر و تحولات اجتماعي و مسأله امید و چشم داشت

طرح توجیهی تولید كليدهاي فشار قوی قدرت گازي

حل مشکل اکانت گوگل Huawei GT3 بدون نیاز به باکس در اندروید 6

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش

پاسخ تشریحی سوالات فصول (1.2.4.7.11) اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه ویراست دوم

مطالعات و رساله معماري طراحي موزه نجوم و کیهان شناسی