بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی

فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی

بررسی-رابطه-بین-رهبری-تحول-گرا-و-توانمندسازی-روانشناختی-با-رفتارشهروندی-سازمانی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی ،
در قالب Word و 148 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف کلی این بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده های فنی حرفه ای استان گیلان است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان آموزشکده های فنی حرفه ای استان گیلان با تعداد 353 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه 186 نفر است که تعداد 225 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه-برداری تصادفی توزیع شد. در نهایت تعداد 188 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد بین رهبری تحول گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده های فنی حرفه ای استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد و بین توانمندسازی روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده های فنی حرفه ای استان گیلان را تعدیل می کند. بنابراین باید راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ گرایش به سبک رهبری تحولی و تقویت توانمندسازی روانشناختی  کردن ارائه کرد بدین منظور رئیس در نقش يك رهبر بايد به عنوان يك برانگيزاننده، راه ها و روش هاي مطمئن و مؤثري را براي پيشرفت کارمندان ايجاد كند.

مقدمه
شرايط كاملاً متحول و متغير حاكم بر سازمان ها و ورود آنها به اقتصاد دانش محور، افزايش رقابت و لزوم اثربخشي سازمانها، امروزه نياز به نسل ارزشمندي از كاركنان را با نام سربازان سازماني آشكار مي كند. امروزه عملكرد و رفتارهايي فراتر از آنچه به طور رسمي در شرح شغل بيان شده، مورد انتظار است. به تازگي رفتارهاي فرانقش يا رفتار شهروندي سازماني، جزء جدايي ناپذير مديريت عملكرد به شمار رفته و موج نويني را در دانش موجود از رفتارهاي مزيت بخش سازماني ايجاد كرده اند(Erkutlu,2011).
 بررسي هاي فرا تحليلي در خصوص ارتباط بين رفتار شهروندي سازماني و عوامل اثرگذار بر آن بيان گر اين واقعيت است كه رفتارهاي رهبري همچون؛ سبك رهبري تحول آفرين می تواند بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار باشد(Nielsen et al, 2011). رهبران تحول آفرين افراد جذابي هستند كه زيردستان شان را به لحاظ عاطفي و احساسي شناسايي مي كنند و كاركنان زماني به افزايش تلاش ها و كوشش هاي فوق العاده (اضافي) مبادرت خواهند كرد كه آن ها با رهبران حمايتي و تحول آفرين كار بكنند. به علاوه رهبران تحول آفرين يك چشم انداز هدفمند و آرماني را به شركتي كه كاركنان را براي اجراي اهداف موفقيت آميز از طريق تأكيد و علاقه مندي به سازمان بيش از افراد كنار هم گرد مي آورد، ابلاغ مي كنند(یعقوبی و همکاران،1390). كاركناني كه براي رهبران تحول آفرين كار مي كنند اغلب فراتر از وظايف رسمي براي منفعت رساندن به سازمان انگيزش پيدا مي كنند، در ضمن وقتي كه رهبران تحول آفرين روابط نزديك، صميمانه، حمايتي و توسعه يافته را پرورش دهند در آن صورت كاركنان براي بروز سطح بالاي از رفتار شهروندي سازماني تمايل خواهند داشت. به طور كلي سرپرستاني كه با كاركنانشان پيوند و روابط ضعيفي را به وجود مي آورند و با آنها دير آشنا شوند و نيز هنگامي كه كاركنان سرپرستانشان را ناآگاه و بي مطلع تلقي كنند احتمالاً كمتر در رفتار شهروندي سازماني درگير مي شوند(Zareei et al, 2011). از سویی دیگر یكي از عواملي دیگر كه نقش اساسي در بروز اين رفتارها و برتري سازمان ها دارد، توانمندسازي رواني كاركنان است كه طي سال هاي گذشته، توجه تعداد زيادي از بزرگان مديريت را به خود جلب كرده است (آقاجانی و همکاران، 1392). چرا که با توجه به محيط رقابتي و پيچيدة عرصة سازمان، سازمان ها محكوم به داشتن نيروي انساني توانمند از بُعد رواني هستند، چون نيروي ضعيف، كم توان و بي تفاوت، مانعي براي رسيدن به اهداف و آرزوهاي بزرگ سازمان است. نيروي انساني كارآمد را مي توان از شاخص هاي عمدة برتري سازمان ها به سازمان هاي ديگر دانست. از اين جنبه، دنيا پس از سال ها تجربه به اين باور رسيده است كه براي موفقيت و پيشتازي در عرصة اقتصادي و رقابتي، سازمان ها بايد از نيروي كار توانمند، متخصص و با انگيزة بالا برخوردار باشند(Bagheri et al, 2011). با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.


فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی  به شرح زیر میباشد:
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه    3
1-2) بیان مسأله    4
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق    6
1-4) اهداف تحقیق    7
1-5) چارچوب نظری تحقیق    8
1-6) فرضیه های تحقیق    9
1-7) تعریف نظری  و عملیاتی  متغیرهای تحقیق    10
1-7-1) رهبری تحول گرا    10
1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی    10
1-7-3) توانمندسازی    11
1-8) قلمرو تحقیق    12
1-8-1) قلمرو موضوعی    12
1-8-2) قلمرو زمانی    12
1-8-3) قلمرو مکانی    12
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: توانمندسازی روانشناختی    15
2-1-1) قلمرو مکانی    16
2-1-2) سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی    19
2-1-3) ابعاد توانمندسازی روانشناختی    23
2-1-4) رویکردها و مدل های توانمندسازی    24
2-1-5) راه کارهای اجرایی و مراحل توانمندسازی    35
2-1-6) عوامل موثر بر توانمندسازی    38
بخش دوم: رهبری تحول گرا    43
2-2-1) تعاريف و مفاهیم  رهبري    44
2-2-2) سبك هاي رهبري    44
2-2-3) ابعاد  و اجزای رهبری تحول گرا    48
2-2-4) عوامل مؤثر برسبك رهبري تحول گرا    53
2-2-5) توسعه رهبري تحول گرا    55
بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی    58
2-3-1) تعاریف و مفاهیم رفتارشهروندی سازمانی    59
2-3-2) تاریخچه رفتار شهروندي سازمانی    62
2-3-3) انواع رفتار شهروندي و ویژگی های آن در سازمان    63
2-3-4) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب نظران    65
2-3-5) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندي سازمانی    71
2-3-6) پیش بینی کننده هاي رفتار شهروندي سازمانی    73
2-3-7) پيامدهاي فردي و سازماني رفتار شهروندي سازماني    75
2-3-8) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی    76
2-3-9) سیاست هاي تشویق رفتار شهروندي سازمانی    77
بخش چهارم: پیشینه تحقیق    80
2-4-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور    81
2-4-2) مطالعات انجام شده خارج از کشور    85
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه    89
3-2) روش تحقیق    89
3-2-1) جامعه و نمونه آماری    90
3-3) روش  و ابزار جمع آوری داده ها    91
3-3-1) پرسش نامه رفتارشهروندی سازمانی    91
3-3-2) پرسش نامه رهبری تحول گرا    91
3-3-3) پرسش نامه توانمدسازی روانشناختی    91
3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری    91
3-4-1) روایی    92
3-4-2) پایایی    92
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها    93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه    95
4-2) توصيف متغير هاي سئوالات عمومی پرسشنامه    96
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق    101
4-4) آزمون فرضیه های تحقیق    104
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه    108
5-2) نتایج آمار توصیفی    108
5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان    108
5-2-2) توصیف متغیر  رفتار شهروندی سازمانی    108
5-2-3) توصیف متغیر رهبری تحول گرا      108
5-2-4) توصیف متغیر توانمند سازی روانشناختی    109
5-3) نتایج آزمون فرضیه ها    109
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق    110
5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده    113
5-6) محدودیت های تحقیق    113
منابع و مآخذ   
پیوست   پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی پایان نامه رهبری تحول گرا پایان نامه توانمندسازی روانشناختی پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی تحقیق رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری

مطالب مرتبط

بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی


جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ریاضی سوم دبیرستان - رشته انسانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیماری قلبی عروق کرونر(فصل دوم پایان نامه)

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلال درخودماندگی چشمی

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بی ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق (فصل دوم پایان نامه)

دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری سبک ها و ابعاد تصمیم کیری

طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی دفتر تبلیغاتی ( چاپ تراکت های تبلیغاتی،تیزرهای تبلیغاتی)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق قصه گویی (فصل دوم)

تحقیق بررسی نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن