بررسی رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت در کارکنان

فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت در کارکنان می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت در کارکنان

بررسی-رابطه-بین-جو-سکوت-سازمانی-ادراک-شده-و-نگرش-شغلی-با-توجه-به-میانجی-گری-رفتار-سکوت-در-کارکنان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت در کارکنان ،
در قالب Word و 153 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف تحقیق حاضر مطالعه رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسش نامه است.  جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با تعداد 378 نفر است. برای انتخاب نمونه ی آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می شود و با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد 191 نفر برآورد گردید. تعداد 230 پرسش نامه بين کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان توزيع گرديد که با توجه به برگشت 202 پرسش نامه نرخ بازگشت87 درصد می باشد. این مطالعه شامل 4فرضیه می باشد:1-بین نگرش مدیران ارشد به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.2-بین نگرش سرپرستان به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.3-بین فرصت های ارتباطی و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.4-بین رفتار سکوت کارکنان و نگرش شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد. با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری مشخص گردید در سطح 95% اطمینان  باورهای مثبت مدیران و سرپرستان به سکوت سازمانی و هم چنین فرصت های ارتباطی منجر به از بین رفتن سکوت در جامعه آماری مورد تحقیق می شود. هم چنین هرچقدر سکوت سازمانی در جامعه کم تر باشد تعهد و رضایت شغلی کارکنان بالا می رود. بنابراین تمامی فرضیات تحقیق تأیید شد. در این مطالعه میزان رابطه نگرش مدیر ارشد به سکوت با رفتار سکوت کارکنان 34/0، میزان رابطه نگرش سرپرستان  به سکوت با رفتار سکوت کارکنان 25/0، میزان رابطه فرصت های ارتباطی با رفتار سکوت کارکنان 49/0 وهم چنین شدت رابطه رفتار سکوت با نگرش شغلی 79/0 برآوردشده است.

مقدمه
کار و تلاش از همان آغاز خلقت و حیات بشری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده است. با این حال  با شکل گیری اجتماعات انسانی و شکل گیری نهادها و مؤسسات کاری، تعداد فراوانی از افراد به استخدام سازمان-ها و نهادها درآمده و طی یک قرارداد متقابل در دوره های زمانی کوتاه تا طولانی مدت مشغول به کار شدند. طی این روند، کار و شرایط کاری و به ویژه شغل افراد نیز به سان دیگر شرایط زندگی بشر، زمینه های رضایت و نارضایتی او را فراهم کرد و بدین ترتیب با ورود جوامع بشری به دوره های شکوفایی علمی و اطلاعاتی، واژه هایی نظیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پا به عرصه ی متون علمی و پژوهشی گذاشتند. رضایت شغلی و تعهد سازمانی از همان بدو معرفی، واکنش شناختی و نگرش(و بر اساس رویکردهای نوین تر یک واکنش عاطفی) به شغل محسوب می شود که رفتار افراد را هدایت می کند(Bakan & Buyukbes, 2013, p.20). برخی از نظريه پردازان، تعهد سازماني، رضايت شغلي را به عنوان پيش بيني كننده ها يا عوامل اظهار نظر و سكوت بيان مي كنند ولي برخی بر اين متغيرها به عنوان پيامدهاي سكوت سازماني تأكيد دارند. آن ها نشان مي دهند كه سكوت سازماني منجر به ناهماهنگي شناختي در ميان ساير متغيرها شده، بنابراين انگيزش، رضايت و تعهد  پايين تري در پي خواهد داشت. خصوصاً گواه نيرومندي در حمايت از عكس العمل منفي مديران عالي و سرپرستان ارشد براي بازخورد منفي وجود دارد كه مانع از آن شده يا آن را به تأخير انداخته و يا تحريف مي كند(Vakola & Bouradas, 2012, p.422).
با توجه به این که هدف این مطالعه بررسی رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی، لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، و در ادامه به فرضیات و اهداف تحقیق و نهایتاً به تعریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو تحقیق پرداخته می شود.


فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت در کارکنان  به شرح زیر میباشد:
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه    3
1-2) بیان مسأله    3
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق    7
1-4) اهداف تحقیق    8
1-5) فرضیه های تحقیق    9
1-6) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق    9
1-7) قلمرو تحقیق    11
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-1)مقدمه
بخش اول: نگرش شغلی    14
2-1-1) تعریف نگرش شغلی    15
2-1-2) جایگاه نگرش شغلی در مباحث رفتار سازمانی  و راهکارهای تغییر در آن    16
2-1-3) ابعاد نگرش شغلی    18
2-1-4) عوامل مؤثر بر نگرش شغلی    20
2-1-5) تأثیر باورها بر نگرش شغلی و باز مهندسی آن    26
2-1-6) انواع نگرش شغلی    26
2-1-7) تعریف رضایت شغلی    27
2-1-8) نظریه های رضایت شغلی    29
2-1-9) عوامل مؤثر بر رضایت شغلی    32
2-1-10) روش های اندازه گیری رضایت شغلی    36
2-1-11) پیامدهای رضایت شغلی    42
2-1-12) تعریف تعهد سازمانی    44
2-1-13) فرایند ایجاد تعهد سازمانی    46
2-1-14) اهمیت تعهد سازمانی و راه كارهای افزایش آن    47
2-1-15) مدل ها و نظریه های تعهد سازمانی    49
2-1-16) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    57
2-1-17) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی    62
بخش دوم: سکوت سازمانی    63
2-2-1) تعریف سکوت سازمانی    64
2-2-2) علل و انگیزه سکوت سازمانی    65
2-2-3) عوامل ایجاد کننده سکوت سازمانی    67
2-2-4) انواع سکوت و پیامدهای آن    69
2-2-5) مدل های سکوت سازمانی    72
2-2-6) روش های غلبه بر سکوت سازمانی    75
بخش سوم: پیشینه تحقیق    77
2-3-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور    78
2-3-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور    81
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه    85
3-2) روش اجرای تحقیق    85
3-3) جامعه آماری    86
3-4) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری    86
3-5) روش ها و ابزار جمع آوري داده ها    87
3-6) نحوه  توزیع وجمع آوری پرسش نامه ها    88
3-7) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری    89
3-7-1) روایی پرسش نامه    89
3-7-2) پایایی پرسش نامه    89
3-8) روش های تجزیه و تحلیل داده ها    90
فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه    93
4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    94
4-3) توصیف متغیر های تحقیق    98
4-4) آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف(k-s )    104
4-5) بررسی مدل تحقیق    105
4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد    105
4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری    106
4-5-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق    107
4-6) تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق    108
4-7) آزمون فرضیه ها    109
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1) مقدمه    111
5-2) نتایج آمار توصیفی    111
5-2-1) توصیف  جمعیت شناختی  پاسخ دهندگان    111
5-2-2) توصیف مؤلفه های  متغیر جو سکوت سازمانی ادراک شده     111
5-2-3) توصیف متغیر رفتار سکوت کارکنان    113
5-2-4) توصیف متغیر نگرش شغلی    114
5-3) نتایج آزمون فرضیه ها    115
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق    117
5-5) محدودیت های تحقیق    118
5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده    118
پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: مقاله بررسی رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت در کارکنان مبانی نظری سکوت سازمانی ادراک شده پایان نامه سکوت سازمانی ادراک شده پروژه بررسی رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی پروژه بررسی را

مطالب مرتبط

بررسی رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت در کارکنان


جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک 3 رشته ریاضی

تحقیق بررسی تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی، مورد مطالعه: سازمان تبلیغات اسلامی

• پرسشنامه خودکارآمدی عمومی GSE-17

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم عدم تقارن اطلاعاتی با هموارسازی سود (فصل دوم)

مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تاریخچه جهانی شدن و شدت انرژی (فصل دوم)

مبانی نظری پیشینه تحقیق تاثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عقب ماندگی ذهنی(فصل دوم پایان نامه)

کارآموزی جوشکاری در شرکت ساختمان سازی

دانلود پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

دانلود مقاله بررسی مفهوم قومیت و ملیگرایی در اندیشه امام خمینی(ره) و شهید مطهری