بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی

فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی

بررسی-رابطه-بین-تولید-ناب-و-عملکرد-بازرگانی-شرکت-های-تولیدی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی ،
در قالب Word و 180 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان است تا از این طریق امکان کمک به بخش تولید کشور و استان در راستای تدوین استراتژی های مناسب در جهت بهبود عملکرد به ویژه در حوزه بازرگانی با نظر به اصول تولید ناب را فراهم نماید. تحقیق حاضر از نظر اجرا از نوع توصیفی شاخه همبستگی است. همچنین جامعه آماری، کلیه شرکت های تولیدی استان گیلان (با بیش از 20 پرسنل) می باشد که بر اساس آمارها در حدود 340 مورد برآورد گردیدند، جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان و کرجسی استفاده شد، که بر این اساس حجم جامعه نمونه 181 شرکت محاسبه گردید. ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. ضمن آن که روایی پرسشنامه نیز از طریق مشورت با اساتید و صاحب نظران مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت توصیف متغیرهای تحقیق از شاخص های توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، میانگین وزنی، انحراف معیار، واریانس و برای اثبات یا رد فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین میزان اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت معنادار است. ضمن آن که رابطه بین ابعاد تولید ناب در بخش های بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیم های چند وظیفه ای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانه های اطلاعاتی عمودی با عملکرد بازرگانی شرکت های تولید استان گیلان نیز مثبت معنادار است. هم چنین بین ابعاد حذف اتلاف و سامانه تولید کششی تولید ناب با عملکرد بازرگانی شرکت های تولید استان گیلان رابطه مثبتی وجود ندارد.


فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی به صورت زیر میباشد:
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه    3
1-2) بیان مسأله    3
1-3) سؤالات تحقیق    6
1-4) اهمیت و ضرورت تحقیق    7
1-5) اهداف تحقیق    8
1-6) چارچوب نظری تحقیق    8
1-7) فرضیه های تحقیق    10
1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغيرها    10
1-8-1) متغیر وابسته (عملکرد بازرگانی)    10
1-8-2) متغیرهای مستقل    11
1-9) قلمرو تحقیق    12
فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه    14
2-2) تشريح مفهوم عملكرد    14
2-2-1) عملکرد بازار    15
2-2-2) عملكرد مالي    22
2-2-2-1) نرخ بازگشت دارایی    23
2-2-2-2) سهم بازار    23
2-2-2-3)  رشد فروش    28
2-3) تشریح تولید ناب    38
2-3-1) تولید ناب و تولید چابک    49
2-3-2) چالش هاي توسعه تفكر ناب    53
2-3-3)راهبردهاي سازماني توسعه تفكر ناب    53
2-3-4) راهبردهاي فراسازماني توسعه تفكر ناب    55
2-3-5) اصول تولید ناب    56
2-3-6) مكانيزم های اجراي توليد ناب    67
2-3-7) مدل های تولید ناب    69
2-4) پیشینه تحقیق    72
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه    80
3-2) فرآيند تحقیق    80
3-3) روش تحقیق    80
3-4) جامعه و نمونه آماري تحقیق    81
3-5) روشها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات    81
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه    82
3-6-1) روایی پرسشنامه    82
3-6-2) پايايي پرسشنامه    82
3-7) روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1) مقدمه    86
4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان    87
4-3) توصیف آماری متغیر های تحقیق    90
4-4) آزمون فرضیه ها    101
4-4-1) فرضيه اصلي    103
4-4-2) فرضيه های فرعي    104
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادهای تحقیق
5-1) مقدمه    112
5-2) نتیجه گیری    112
5-2-1) نتایج حاصل از توصیف متغیرها    112
5-2-2) نتایج آزمون فرضیه ها    118
5ـ3) پیشنهادات    123
5ـ4)  محدودیت های تحقیق    127
منابع و ماخذ    128
پیوست ها    134
پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی مبانی نظری تولیدی ناب تولید ناب pdf مقاله تولید ناب تولید ناب به زبان ساده تولید ناب در ایران اهداف تولید ناب تاریخچه تولید ناب کتاب تولید ناب تولید ناب ppt

مطالب مرتبط

بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی


مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف ،الگو ونظریات رفتار اطلاع یابی (فصل 2)

بررسی رابطه باورهای خودکارآیی و تضمین سازمانی با رضایتمندی شغلی کارکنان ادارات شهرستان شیراز

تحقیق عوامل موثر بر روانشناسی شخصیت

تحقیق سازمان و اهمیت مدیریت انگیزش در جهت بهبود بهره وری کارکنان

دانلود طرح توجیهی تولید سس سویا

دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و دیدگاه های رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی(فصل دوم)

مبانی نظری نشاط اجتماعی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی رقابتی و ساختار سازمانی (فصل2)

پاورپوینت کتاب اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی تالیف Richard C.Detmer ترجمه هاشمی اصل و مشحون