تحقیق رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد،درآمد باقی مانده،رشد درآمد ها و قیمت بازار

فایل مورد نظر در مورد تحقیق رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد،درآمد باقی مانده،رشد درآمد ها و قیمت بازار می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد،درآمد باقی مانده،رشد درآمد ها و قیمت بازار

تحقیق-رابطه-بین-ارزشگذاری-سهام-به-روش-های-جریان-نقدی-آزاد-درآمد-باقی-مانده-رشد-درآمد-ها-و-قیمت-بازار

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد،درآمد باقی مانده،رشد درآمد ها و قیمت بازار،
در قالب Word و 145 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می کند كه به درستي تعداد و ميزان تاثير آنها مشخص نيست و هر كدام از این عوامل به نوعی باعث افزایش یا کاهش در قیمت سهم می شوند. تحقيقات گسترده اي براي شناسايي اين عوامل انجام گرفته و همچنان تلاش براي شناسايي بيشتر اين عوامل ادامه دارد. در این تحقیق نيز رابطه سه متغیر مهم جریان های نقدی آزاد هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم، رشد سود (درآمد) هر سهم و قیمت سهم مورد بررسي قرار گرفته است تا تصور سرمایه گذاران مبنی برافزايش يا كاهش قيمت ها براثر تغييرات اين متغيرها روشن گردد. در این تحقیق سعی بر این بوده است که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 رابطه برخی عوامل موثر بر قیمت سهام از جمله جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به آن قیمت سال 1385 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در اين راستا پرسش هاي اصلي این پایان نامه اين است كه، آيا بين جریان نقدی آزاد هرسهم، درآمد باقی مانده، رشد درآمد مربوط به هر سهم و قيمت هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‌اي وجود دارد؟جهت مطالعه، از ميان كليه شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس تهران تا پايان سال 1384، برحسب تاريخ پذيرش قبل از سال 1374، تعداد 132 شركت انتخاب گرديده است. كليه داده هاي گردآوري شده در نرم افزار Excel وارد شده و متغيرهاي تحقيق با استفاده از اين نرم افزار محاسبه گرديده اند و سپس براي آزمون رابطه بين متغيرها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ابتدا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه تنها بين درآمد باقی مانده و قيمت سهام در بازار سهام تهران همبستگی معنادار وجود دارد. سپس مدل رگرسیونی استخراج شده ارائه گردیده است. جهت بررسی صحت و کفایت مدل، مقادیر درآمد باقی مانده در سال 1385 در مدل وارد گردیده و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل جهت مقدار قیمت از معادله فوق مشخص گردیده است. از مقايسه مقادیر واقعی و مقایسه با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل رگرسیونی مشخص شده که مدل رگرسیونی ارائه شده جهت تخمین میزان قیمت بر مبنای درآمد باقی مانده مدل خیلی مناسبی نمي باشد. هر چند فرضیه وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با 99% اطمینان اثبات گشته است. لکن باید به این امر دقت کرد که بطور قطع مولفه های بسیاری بر میزان قیمت در طول یک سال یا يك دوره تاثیرگذار خواهد بود که ما در اینجا فقط میزان تاثیر گذاری متغیر درآمد باقی مانده را مورد بررسی قرار داده ایم. مسلماً اگر متغیرهای دیگری نیز در مدل وارد می گردیدند دقت پیش بینی بسیار از وضعیت فعلی بالاتر رفته و میزان همبستگی نیز افزایش پیدا مي کرد.


فهرست مطالب تحقیق رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد،درآمد باقی مانده،رشد درآمد ها و قیمت بازار به شرح زیر میباشد:
فصل اول
مقدمه   
1-1-  بيان مسئله، اهميت و ضرورت تحقيق، سوال تحقيق   
1-1- 1- بيان  مسئله   
1-1- 2- اهميت و ضرورت تحقيق   
1- 1- 3- سوالات و فرضيه هاي تحقيق   
1- 1- 3- 1- سوالات تحقيق   
1-1- 3- 2- فرضيات  تحقيق   
1-1- 4- اهداف تحقيق   
1-1- 5- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق   
1-1- 6- روش تحقيق   
1- 1- 6- 1- نوع روش تحقيق  
1- 1- 6- 2- روش اجرای تحقیق  
1-1- 7- متغيرهاي تحقيق  
1- 1- 8- تعريف عملياتي متغيرها   
1-1- 9- مشكلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق   
فصل دوم
مقدمه   
2- 1- 1- مدل ارزشگذاري بر اساس دارايي ها
2- 1- 1- 1- ارزش اسمی سهام
2- 1- 1-2- ارزش دفتری
2- 1- 1- 3- ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها   
2- 1- 1- 4- ارزش تصفیه ای سهام   
2- 1- 1- 5- ارزش جایگزینی   
2- 1- 2- مدلهاي ارزشگذاري جریانات نقدی تنزيلي   
2- 1- 2- 1- مدل جريان های  نقدي آزاد   
2- 1- 2- 2- مدل تنزيل سودهای تقسيمي   
2- 1- 2- 3- روش ارزشگذاري بر اساس درآمدها   
2- 1- 3- مدل درآمد باقي مانده تنزيل شده   
2- 1- 3- 1- روش ارزش افزوده نقدي   
2- 1- 3- 2- روش سود اقتصادي   
2- 1- 3 -3- روش ارزش افزوده اقتصادي   
2- 1-4 - مدلهاي مبتني بر معيارهاي مقايسه اي   
2-1- 4- 1- نسبت P/E   
2- 1- 4- 2- نسبت قيمت به جريان نقدي (P/CF)   
2- 1- 4- 2- نسبت قيمت به فروش   و نسبت قيمت به ارزش دفتری     
2-2- مروری بر پژوهشهای گذشته   
الف) مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران   
ب) مروري بر تحقيقات انجام شده در خارج از کشور   
فصل سوم
مقدمه   
3- 1- روش شناسي   
3- 1- 1- نوع روش تحقيق   
3- 1- 2- روش اجرای تحقيق   
3- 2- روش جمع آوري اطلاعات   
3- 3- جامعه آماري و روش نمونه گيري   
3- 4- متغيرهاي تحقيق   
3-5- تعريف عملياتي متغيرها   
3- 6- روش تجزيه و تحليل داده ها   
3- 7- مشكلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق   
فصل چهارم
مقدمه   
4- 1- نرمال بودن متغيرها   
4- 2- توصیف داده ها   
4- 3- آمار استنباطی   
فصل پنجم
مقدمه   
5- 1- خلاصه نتایج تحقیق
5- 2- محدودیت های تحقیق
5-3 - پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق
5-4- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

فهرست شكل ها
شكل1- 2 - تقسيم بندي انواع مدل هاي ارزشگذاري سهام   
فهرست جداول
جدول1- 2- خلاصه تحقیقات انجام شده در ایران
جدول2- 2- خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
جدول 1- 4- توزيع فراواني متغيرجریان نقدی آزاد به تفكيك سالهاي مورد بررسي   
جدول 2- 4 - توزيع فراواني متغيرجریان نقدی آزاد در كل دوره مورد مطالعه   
جدول 3- 4 - توزيع فراواني متغير رشد درآمد در هريك از سالهاي مورد بررسي   
جدول 4- 4 - توزيع فراواني رشد درآمد در کل دوره مورد مطالعه   
جدول 5- 4 - توزیع فراوانی متغيردرآمد باقی مانده در هریک از سالهای دوره مورد بررسي
جدول 6- 4 - توزیع فراوانی متغير درآمد باقی مانده در کل دوره مورد بررسی   
جدول 7- 4- توزیع فراوانی قیمت در هریک از سالهای دوره مورد بررسی   
جدول 8-4 - توزیع فراوانی قيمت در کل دوره مورد بررسی
جدول 9- 4-  مقادیر پیش بینی شده قيمت براي سال 1385توسط مدل استخراجي
ضمائم
منابع و مآخذ پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.
دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد درآمد باقی مانده رشد درآمد ها و قیمت بازار مدل ارزشگذاري بر اساس دارايي ها مدلهاي ارزشگذاري جریانات نقدی تنزيلي مدل جريان های نقدي آزاد مدل تنزيل سودهای تقسيمي روش ارزش افزوده نقدي مدلها

مطالب مرتبط

تحقیق رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد،درآمد باقی مانده،رشد درآمد ها و قیمت بازار


مطالعات و رساله معماري طراحی مجموعه ورزشي

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری (فصل دوم)

دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران 1989

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی و سودآوری (فصل 2)

سازمانها به عنوان سیستم طبیعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی آموزش از راه دور (آموزش مجازی) (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانون های اصلاح و تربیت(فصل دوم)

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف ونظریات جرأت ورزی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عوامل موثر بازده غیر عادی سهام(فصل دوم حسابداری)

چارچوب نظری و پژوهش تحقیق رضایت مندی زناشویی (فصل 2 پایان نامه)