تحقیق بررسی رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان

فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان

تحقیق-بررسی-رابطه-ادراک-رهبری-خدمتگزار-و-عملکرد-کارکنان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان،
در قالب Word و 117 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
یک مفهوم کلی از انواع رهبری خدمتگزار در مجموعه مدیریت است  که این نوع از رهبری می تواند پایه و اساس برای طبقه بندی و ارزشیابی ویژگیهای رهبری خدمتگزار در سازمان باشد که به مدیران کمک می کند.درحال حاضر بررسی ومطالعه درمورد رهبری بین رهبری خدمتگزار و ادراک کارکنان شرکت گاز استان گیلان است که روشهای تحقیق و تجزیه و تحلیل روش همبستگی می باشد .این بررسی شامل همه ی کارکنان شرکت گاز استان می باشد که تعداد آنها 419 نفر است . واندازه نمونه 201 نفر به روش آماری مورگان تعیین شده است . نمونه گیری تصادفی از کارمندان اطلاعاتی را که به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شده بود باطل ساخت و برای تجزیه وتحلیل نتایج اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است و درنهایت رابطه ی بین متغیرها به وسیله ی همبستگی پیرسون مورد تصویب قرار گرفت.

مقدمه
گرین لیف بحران رهبری را اینگونه توصیف می کند که کالج ها و سمینارها درانجام مسئولیت خود برای آماده سازی افراد برای نقشهای رهبری درجامعه شکست خورده ویا قصورکرده اند. بحران مزمن حکومت داری، ناشایستگی فراگیر سازمانها درفائق آمدن به توقعات ذینفع های خود اکنون یک عامل جهانی شده است لذا موضوع رهبری خدمتگزار برای تمام سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار است که این رهبری بهبودهای بالقوه دررهبری سازمانی در بیشتر محیطها ارائه می کند. (حسن پور، ماهنامه تدبیر) محیط امروز سازمانها، مدیران را با چالش های جدیدی روبرو می سازد وهرروز پویا تر از قبل می شود. یکی از موارد مهم وقابل توجه رهبری می باشد. کارکنان به دنبال رهبری هستند که براساس انگیزش برونی بتواند محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف آنان واهداف سازمان پدید آورد. (یوسفی سعیدآبادی، 1389)  رهبران ایده آل رهبرانی هستند که همواره به خدمت رسانی به پیروان و احترام به ایشان ومقام آن ها متمایل بوده، به رشد و پیشرفت سازمان وحداکثرسازی ظرفیت کارکنان اهمیت می دهند (قلی پور، 1388) رهبری خدمتگزار زمانی اتفاق  می افتد که رهبران در روابط خود با پیروان موقعیت خدمتگزاری را بپذیرند. خودخواهی و نفع شخصی نباید رهبری خدمتگزار را برانگیزد و بلکه به جای آن بایستی درجهت افزایش انگیزش تمرکز به نیازهای دیگران به کارگرفته شود.
Osborn درسال 1995 بیان میدارد که بین رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد. رهبری خدمتگزار به احساس عدالت و برابری می انجامد. رهبری خدمتگزار خادمی محسوب می گردد که نیازهای سایرین را به نیازها و خواسته های خودش اولویت می دهد و این احساس را درکارکنان خود نهادینه می‎کند که رهبر سازمان به نیازهای آنها توجه دارد. رهبری خدمتگزار به وسیله آموزش به پیروان خود باعث بهبود عملکرد آنها می شود ورضایت رهبر خدمتگزار از رشد و پیشرفت سایرین سرچشمه می گیرد. مانیز در پژوهش حاضر تلاش می کنیم تا به نقش رهبری خدمتگزار در سازمانها و تاثیر آن در عملکرد کارکنان بپردازیم و بتوانیم تاثیر نقش رهبری خدمتگزار را درافزایش یا کاهش عملکرد کارکنان نشان دهیم. این فصل از تحقیق با مقدمه شروع شده و بعداز آن  به بیان  مساله و اهمیت واهداف تحقیق  و فرضیات تحقیق  پرداخته و درانتها نیز به تعریف متغیرها می پردازیم. 


فهرست مطالب تحقیق بررسی رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان به صورت زیر میباشد:
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه    2
1-2. بیان مساله    3
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4. اهداف تحقیق    6
1-5. چهارچوب نظری    6
1-6. فرضیات تحقیق    7
1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی    8
1-8 . قلمرو تحقیق    9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه    11
2-2. تعریف  رهبری خدمتگزار    12
2-3. نظریه رهبری خدمتگزار    13
2-4. اهمیت رهبری خدمتگزار    15
2-5. تکامل رهبری خدمتگزار    16
2-6. ویژگی های رهبران خدمتگزار    18
2-7. ویژگی های عملیاتی    19
2-8 . ویژگی های مکمل    20
2-9. مدل ویژگی های رهبری خدمتگزار    22
2-9-1. تئوری رهبری خدمتگزار اسپیرز    24
2-9-2. تئوری رهبری خدمتگزار راسل و استون    26
2-9-3. تئوری رهبری خدمتگزار پترسون    26
2-10. مدل رهبری خدمتگزار پیج و ونگ    29
2-11. مدل رهبری خدمتگزار تورو    30
2-12. مدلهای رهبری خدمتگزار    30
2-13. کاربردهای رهبری خدمتگزار    32
2-14. رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین    34
2-15. رهبری خدمتگزار درسازمان های دولتی    35
2-16. مزایای رهبری خدمتگزار    36
2-17. معایب رهبر ی خدمتگزار    37
2-18. ارزشیابی عملکرد کارکنان    39
2-18-1. تعریف ارزیابی عملکردکارکنان    39
2-18-2. اهمیت ارزیابی عملکردکارکنان    39
2-19. تاریخچه ارزشیابی عملکرد    40
2-20. ارزیابی عملکرد در مجموعه مدیریت منابع انسانی    40
2-21. عوامل موثربرارزیابی عملکرد    42
2-22. ارکان ارزیابی عملکرد    42
2-23. مراحل ارزیابی عملکرد    44
2-24. نظام های ارزیابی عملکرد    46
2-25. اصول اندازه گیری عملکرد    46
2-26. انواع ارزیابی    48
2-26-1. ارزیابی سرپرست مستقیم    48
2-26-2. ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس    49
2-26-3. ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر    49
2-26-4. ارزیابی گروهی    50
2-26-5. ارزیابی از طریق خود سنجی    50
2-27. روشهای ارزیابی    51
2-27-1. روش مقیاسی    51
2-27-2. عامل سنجی    52
2-27-3. روش امتیازبندی    53
2-27-4. روش رتبه‌بندی مستقیم    54
2-27-5. روش ثبت وقایع حساس    54
2-27-6. روش توصیفی    55
2-27-7. روش قیاسی    55
2-27-8 . روش مقایسه زوجی    55
2-27-9. توزیع اجباری    56
2-27-10. انتخاب اجباری    56
2-27-11. روش مقیاسی رفتاری    57
2-28. روش‌های غیر متداول    58
2-28-1. ارزیابی براساس مدیریت برمبنای هدف    58
2-29. مشکلات ارزیابی عملکرد    61
2-30. ویژگیهای سیستم ارزیابی کارآمد    65
2-31. پرورش و بالنده کردن نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان    66
فصل سوم : روش تحقیق
3-1. مقدمه    77
3-2. روش اجرایی تحقیق    77
3-3. جامعه ونمونه آماری    78
3-4. روشها و ابزار گردآوری داده ها    78
3-5. روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری    78
3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    82
3-7. محدودیتهای تحقیق    82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4-1. مقدمه    85
4-2. توصیف پاسخ دهندگان    86
4-3. توصیف متغیر های تحقیق    87
4-3. آزمون فرضیات    93
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه    102
5-2. نتایج آمار توصیفی    102
5-2-1. توصیف متغیر خدمات رسانی    102
5-2-2. توصیف متغیر تواضع    102
5-2-3. توصیف متغیر قابلیت اعتماد    102
5-2-4. توصیف متغیر مهرورزی    103
5-2-5. توصیف متغیر رهبری خدمتگزار    103
5-2-6. توصیف متغیر عملکرد    103
5-3. نتایج آمار استنباطی    103
5-3-1. نتایج آزمون فرضیه ی اصلی    104
5-3-2. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول    104
5-3-3. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم    104
5-3-4. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم    104
5-3-5. نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم    104
5-4. پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق    105
5-5. پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این زمینه    106پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق بررسی رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان تحقیق تعریف رهبری خدمتگزار پایان نامه مدل ویژگی های رهبری خدمتگزار پایان نامه رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین مقاله تعریف ارزیابی عملکردکارکنان پروژه عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد نظام ارز

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان


دانلود پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)

پاورپوینت بررسی ريسك و بازده بر اساس مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های ریسک نقدشوندگی (فصل دوم حسابداری)

• مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر (DERS)

دانلود پاورپوینت دیاگرام و استانداردهاي طراحی موزه

طرح توجیهی و کارآفرینی سنگ معدن تراورتن

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری (فصل2)

پاورپوینت پروژه روستاي كوسه بوكان

طرح توجیهی راه اندازی خدمات رایانه ای ( فروش و تعمیرات سخت افزار کامپیوتر )

تحقیق بررسی تعیین عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهربندرعباس