تحقیق بررسی رابطه بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران

فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی رابطه بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی رابطه بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران

تحقیق-بررسی-رابطه-بين-هوش-چند-گانه-و-تفکر-انتقادی-مدیران

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران ،
در قالب Word و 137 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقيق حاضر را مدیران دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اردبيل تشكيل مي دهد. براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که با سطح اطمينان 95% برابر كه حجم نمونه برابر يا 66بدست آمده است. براي نمونه گيري از نمونه ها؛ از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده گرديد.برای گردآوري اطلاعات مورد نياز پژوهش به وسیله دو پرسشنامه استاندارد تعدیل شدهپرسشنامه ی هوش چندگانه گاردنر و پرسشنامه ی تفکر انتقادی واتسون_گلاسرانجام مي‌گيرد. پایاییبرایپرسشنامه هوش چندگانه برابر با 906/0 و برای پرسشنامه تفکر انتقادی برابر با 832/0 بدست آمده است. به منظور تجزيه و تحليل داد‌هاي بدست آمده از پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است. بدين ترتيب كه براي توصيف پاسخ‌هاي داده شده به سؤالات پرسشنامه‌ي تحقيق از جدول فراواني و درصد پاسخ‌هاي مربوط به هر يك از سؤالات استفاده شده است. و همچنين براي نشان‌دادن بعضي از داده‌هاي آماري بصورت منسجم، از نمودار ستوني استفاده گرديده  و در سطح استنباطي براي آزمون فرضيه‌ها از آزمون همبستگي اسپیرمن (r ) استفاده شده است. براي تعيين سطح معني‌دار بودن r از آماره آزمون t استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش چندگانه مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و تفکر انتقادی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. اما در بعد هوش موسقیایی رابطه ای وجود ندارد.

مقدمه
به اعتقاد روانشناسان تربیتی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می‌کنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری در دروس خود می‌گیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند کیفیت هوش را نمی‌توان به نمره‌ها و پیشرفت تحصیلی محدود کرد، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و به گونه کلی پیشرفت در بیشتر موقعیتهای زندگی بستگی به میزان هوش دارد.
از طرفي، یکی از ویژگی های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر   است . به عبارت دیگر انسان می تواند از رفتار خود اگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری، 1379 ). اگر چه علاقه به توسعۀ توانایی های تفکر انتقادی  در محافل آموزشی پدیده ای جدید نیست و منشاء چنین علاقه ای به مکتب افلاطون برمی گردد (مایرز، ترجمۀ ابیلی، 1386 ). برای آنکه نسلی پویا و تلاشگر داشته باشیم، باید شیوه های قضاوت دربارۀ جامعه و تفکر در مورد زندگی خویش و دیگران را بیاموزیم.

فهرست مطالب تحقیق بررسی رابطه بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران  به شرح زیر میباشد:
چکیده        1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-مقدمه :2
 1-2-عنوان و موضوع تحقيق :   2
1-3-بيان مساله :   2
1-4-اهداف تحقيق :3
1-5-سوال تحقيق : 4
1-6-فرضيه‏هاي تحقيق :  4
1-7-اهميت و ضرورت تحقيق :  5
1-8-قلمرو تحقيق :5
1-9-متغیرهای تحقیق      6
1-9-تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق : 7
1-10-ساختار تحقيق :    7
فصل دوم : ادبيات تحقيق
2-1-بخش اول : هوش    9
2-1-1-مقدمه :    9
2-1-2-مشکل تعریف هوش :    9
2-1-3-تعریف هوش :    9
2-1-4-هوش و مسئله طبيعت ـ ‏تربيت :       12
2-1-5-عوامل موثر بر هوش :13
2-1-6-انواع آزمونهای هوش :13
2-1-7-طبقات هوش :  14
2-1-8-تاریخچه و نظريه‌هاي مربوط به هوش :      14
2-1-9-انواع هوش از دیدگاه ثرندایک :       19
2-2-بخش دوم : تفکر انتقادي :23
2-2-1-مقدمه :  23
2-2-2-اهمیت افکار انسان :   24
2-2-3-انوع افکار انسان :      24
2-2-4-افکار هدفمند در مقابل افکار بی‌هدف :        25
2-2-5-عوامل بستر ساز تفكر :        25
2-2-6-فکر نقاد :        27
2-2-7-تعريف تفكر انتقادي :  28
2-2-8-اهمیت و ضرورت تفكر انتقادي :     29
2-2-9-مفهوم تفکر انتقادی :   30
2-2-10-مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی :30
2-2-11-ویژگی های تفکر انتقادی :  31
2-2-12-اجزای اصلی تفکر انتقادی :32
2-2-13-مهارت تفکر انتقادي :        34
2-2-14-تفكر انتقادي در اسلام        36
2-3-بخش سوم: پیشینه تحقیق :        38
2-3-1-مقدمه : 38
2-3-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :  38
2-3-3-تحقیقات انجام شده در داخل کشور :      39
فصل سوم: روش تحقيق
3-1-روش تحقيق : 43
3-2-جامعة و نمونه آماري :       43
3-3-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري :     44
3-4-ابزار جمع‌آوري اطلاعات :  45
3-4-1-پرسشنامه ی هوش چندگانه :      45
3-5-روائي و پايائي ابزار سنجش :        45
3-6-روش تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري47
فصل چهارم تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1-بخـش اول: توصـيف آماري سؤالات عمومي پرسشنامه   48
4-2-بخـش دوم: توصـيف آماري متغيرهاي تحقيق       51
4-3-آزمون كولموگوروف ـ اسميرنوف (K - S) براي تعيين طبيعي بودن توزيع نمرات 63
4-4-بخـش سوم: تجـزيه و تحليل استنباطي داده‌هاي آماري ( آزمون فرضيه‌هاي تحقيق)66
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1-مقدمه :  75
5-2-نتيجه‌گيري :    75
5-3-پيشنهادها :      77
5-3-1-پيشنهادها در راستاي تحقيق :      77
5-3-2-پيشنهادها براي محققان آتي :       78
5-4-محدوديت‌هاي تحقيق :78
مـنابـع :      79
منابع فارسی 79
منابع لاتین   81
پیوست ها  82
پرسشنامه  82
خروجی اس پی اس اس  87
چکیده انگلیسی   131


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق بررسی رابطه بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران تحقیق هوش چند گانه پایان نامه هوش چند گانه مبانی نظری هوش چند گانه تحقیق عوامل موثر بر هوش پروژه تاریخچه و نظريه‌هاي مربوط به هوش مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی ویژگی های تفکر انتقادی

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی رابطه بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران


ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفهوم همگرایی و امنیت (فصل دوم)

الكتروليز نمكهاي گداخته در تهيه ليتيم

تکنولوژی ساخت در اجرای سازه های عظیم

پروپوزال بررسی تمایل جوانان به اعتیاد و علل اجتماعی و عاطفی آن در شهر شیراز

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید بتن سبک گازی

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد کارکنان (فصل2)

چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و اقسام ضمانت نامه های بانکی (فصل دوم)

مبانی نظری و وپیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بهره وری و شاخص های آن (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جنبه های زیستی شناختی استرس و راهبردهای مقابله با استرس

مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای فراشناختی (فصل 2 پایان نامه)