تحقیق بررسی تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان

فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان

تحقیق-بررسی-تعیین-و-رتبه-بندی-عوامل-مؤثر-بر-فروش-در-پتروشیمی-خراسان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)،
در قالب Word و 117 صفحه و قابل ویرایش.
رشته: مدریت بازرگانی در گرایش بازاریابی


========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
با گسترش رقابت و اشباع شدن بسياري از بازارها و تغييرات پيوسته در محيط و تركيب جمعيت،  شركتها با اين واقعيت روبه رو شدند که، امروزه هر مشتري ارزش ويژه خود را دارد و اينك شركتها براي به دست آوردن سهم بيشتري از  بازار بايد مبارزه كنند. بنابراين هزينه هاي جذب مشتريان جديد رو به افزايش نهاده است.
پایان نامه حاضر تحقیقی است که به منظور تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، انجام گردیده است تا ضمن بررسی نتایج آن، راه حل های لازم برای تحت تأثیر قرار دادن فروش شرکتها، ارائه گردد.
از عناصر آمیخته بازاریابی جهت فرضیات این تحقیق استفاده گردیده است که 298 نسخه از پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی بین اعضای نمونة جامعه آماری توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق، از نرم افزار Expert Choice  استفاده گردیده است که در نهایت به ترتیب هفت معیار قیمت محصولات پتروشیمی، توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی، کیفیت محصولات پتروشیمی، سیاست فروش محصولات پتروشیمی، رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی، میزان تولید محصولات پتروشیمی و شیوة بازاریابی محصولات پتروشیمی، معیارهای اصلی مؤثر بر فروش محصولات شرکت پتروشیمی خراسان شناخته شدند.


فهرست مطالب تحقیق بررسی تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان به صورت زیر میباشد:
فصل اول: طرح مسأله
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-4- پرسش های تحقیق 5
   1-4-1 پرسش اصلی تحقیق 5
   1-4-2 پرسش های فرعی تحقیق 5
1-5- فرضیه های تحقیق 6
   1-5-1 فرضیه اصلی 6
   1-5-2 فرضیه های فرعی 6
1-6- اهداف تحقیق 7
   1-6-1 هدف اساسی تحقیق 7
   1-6-2 اهداف فرعی 7
1-7- قلمرو تحقیق 7
   1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق 7
   1-7-2 قلمرو مکانی تحقیق 8
   1-7-3 قلمرو زمانی تحقیق 8
1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی 8
1-9- متغیرهای مورد بررسی 10
   1-9-1 متغیر پیش بین 10
   1-9-2 متغیر ملاک 10
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه 12
2-2- فروش 12
2-3- طراحی افزایش فروش 14
2-4- هماهنگی فروش با بازاریابی رابطه مند 14
2-5- روشهای پیش بینی فروش 15
2-6- قیمت 16
   2-6-1 انتخاب هدف از قیمت گذاری 17
   2-6-2 انتخاب روش قیمت گذاری 17
2-7- توزیع فیزیکی 18
   2-7-1 کانالهای توزیع 19
   2-7-2 تصمیمات مهم در طراحی کانالهای توزیع 19
   2-7-3 نقش کانالهای توزیع 20
   2-7-4 وظایف کانال توزیع 21
2-8- کیفیت 22
   2-8-1 کیفیت طرح 22
   2-8-2 کیفیت تطابق(کیفیت اجرا) 23
2-9- تعریف سیاست 23
   2-9-1 سیاست سازمانی 24
   2-9-2 سیاستهای تشویقی برای افزایش فروش 24
2-10- تعریف مشتری 25
2-11- شناسایی مشتری 25
2-12- تعریف رضایت مشتری 25
   2-12-1 فرایند جلب رضایت مشتری 26
   2-12-2 خدمات 27
2-13- میزان تولید 28
2-14- عوامل تولید از نظر اقتصاددانان 28
2-15- بازاریابی 29
   2-15-1 سیر تکاملی نگرش نسبت به بازاریابی 29
   2-15-2 مراحل فرآیند بازاریابی 30
   2-15-3 وظایف بخش بازاریابی 31
   2-15-4 معیارهای تقسیم بازار 31
2-16- تصمیم گیری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 32
   2-16-1 مقدمه 32
   2-16-2 تصمیم گیری و فرآیند تصمیم گیری 33
   2-16-3 تکنیک های تصمیم گیری گروهی 33
      2-16-3-1 طوفان مغزی 34
      2-16-3-2 تکنیک دلفی 35
      2-16-3-3 تکنیک گروه اسمی 35
   2-16-4 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 36
   2-16-5 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 36
   2-16-6 مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 37
   2-16-7  مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 38
      2-16-7-1 مدل سازی مسأله تصمیم 39
      2-16-7-2 مقایسه اهمیت و ارجحیت 40
      2-16-7-3 محاسبه وزن های نسبی 41
      2-16-7-4 سازگاری در قضاوت ها 42
   2-16-8  استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری گروهی 43
   2-16-9 نحوﺓ مدل سازی 44
2-17- بیانیه مأموریت پتروشیمی خراسان 48
2-18- برنامه ریزی استراتژیک پتروشیمی خراسان 48
2-19- واحد فروش پتروشیمی خراسان 48
   2-19-1 انواع فروش 48
   2-19-2 بورس 48
2-20- طبقه بندی و استاندارد کالا 49
   2-20-1 طبقه بندی کالا 49
   2-20-2 تعریف استاندارد 49
2-21- سفارشات و کنترل موجودی(تدارکات) در پتروشیمی خراسان 49
   2-21-1 عملیات انبارها 50
   2-21-2 تعریف MESC 50
2-22- عوامل مؤثر بر قیمت فرآورده های پتروشیمی تولید شده در داخل 50
2-23- سابقة تحقیقات و مطالعات انجام گرفته 51
   2-23-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور 51
   2-23-2 تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور 53
2-24- چارچوب نظری تحقیق 53
2-25- مدل مفهومی تحقیق 54
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 56
3-2- روش تحقیق 56
3-3- جامعه آماری 57
3-4- نمونه آماری 57
3-5- تعیین حجم نمونه 57
3-6- روش های جمع آوری اطلاعات 58
   3-6-1 پرسشنامه 58
   3-6-2 روش کتابخانه¬ای (منابع ثانویه) 59
3-7-  روایی پرسشنامه 59
3-8- پایایی پرسشنامه 60
3-9- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 62
4-2- گردآوری داده ها 62
4-3- سوألات عمومی پرسشنامه 62
   4-3-1 فراوانی جنسیت پاسخگویان 62
   4-3-2 فراوانی مدرک تحصیلی پاسخگویان 63
   4-3-3 فراوانی سوابق بیمة اعضای نمونه 63
4-4- فرضیه های تحقیق 64
   4-4-1 فرضیه اصلی تحقیق 64
   4-4-2 فرضیه فرعی اول تحقیق 66
   4-4-3 فرضیه فرعی دوم تحقیق 67
   4-4-4 فرضیه فرعی سوم تحقیق 68
   4-4-5 فرضیه فرعی چهارم تحقیق 69
   4-4-6 فرضیه فرعی پنجم تحقیق 71
   4-4-7 فرضیه فرعی ششم تحقیق 72
   4-4-8 فرضیه فرعی هفتم تحقیق 73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 77
5-2- یافته های حاصل از بررسی فرضیه اصلی تحقیق 77
5-3- یافته های حاصل از فرضیه های فرعی تحقیق 77
   5-3-1 یافته های حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق 79
   5-3-2 یافته های حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق 79
   5-3-3 یافته های حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق 80
   5-3-4 یافته های حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق 80
   5-3-5 یافته های حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق 81
   5-3-6 یافته های حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق 81
   5-3-7 یافته های حاصل از فرضیه فرعی هفتم تحقیق 82
5-4- بحث و بررسی
5-5- محدودیت های تحقیق
5-6- پیشنهادات تحقیق
5-7- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
فهرست منابع اینترنتی
پیوست ها
چکیده انگلیسی 


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق بررسی تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان هماهنگی فروش با بازاریابی رابطه مند روشهای پیش بینی فروش انتخاب روش قیمت گذاری سیر تکاملی نگرش نسبت به بازاریابی پایان نامه بررسی تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیم

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان


طرح توجیهی توليد كليد های مينياتوری تك فاز

دانلود مقاله نانو عایق VIPتحلیل و بررسی و مقایسه با عایق های معمولی

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید کاغذ

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم و انواع محافظه کاری

بررسی رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در شهرداری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش محیط های یادگیری مشارکتی(فصل دوم)

دانلود مقاله بررسی نقش مسجد در شهر اسلامی (مطالعه موردی، شهر چمستان)

مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین مالکیت و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال های تنظیم هیجانی

پاورپوینت شناخت و آسیب شناسی مسجد رنگینه بروجرد