تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری

فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری

تحقیق-بررسی-تعیین-رابطه-بین-بازاریابی-داخلی-و-رفتار-شهروندی-سازمانی-با-توجه-به-نقش-تعدیل-گر-رهبری

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی،
در قالب Word و 187 صفحه و قابل ویرایش.
رشته: مدیریت بازرگانی در گرایش بازاریابی


========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعییین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در بانک ملت شعب استان ایلام انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع تحلیلی- همبستگی می باشد. که با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به متغیر تعدیل گر رهبری توزیعی و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون پیرسون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان بانک ملت شعب استان ایلام را که در سال 92-93 کار کرده اند، و تعداد آنها 163 نفر بوده اند، تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه با توجه به اینکه تعداد جامعه محدود و اندک بود، تمامی کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه رهبری توزیعی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که استاندارد بوده و قبلاً توسط محققانی از داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته اند و  روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته  و همچنین پرسشنامه بازاریابی داخلی که محقق ساخته بوده، جمع آوری شدند. پایایی پرسشنامه های این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری توزیعی مقدار 871/0، برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مقدار771/0 و برای پرسشنامه بازاریابی داخلی مقدار 936/0  بدست آمد. این مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها نشان می دهد که پژوهش از پایایی بالایی برخوردار است. در این پژوهش همچنين براي بررسي ميزان تببين‌پذيري يا سنجش هر متغير توسط سوالات مربوطه نيز از روايي سازه تحليل عاملي تاييدي استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که رهبری توزیع شده، فرهنگ سازمان، مسئولیت مشترک، ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان و رفتارهای رهبری رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کنند.

مقدمه
در عصر حاضر تغییرات سریع، انعطاف پذیری، تنوع فزاینده نیروی کار و تنوع در سلیقه مشتریان در سازمان ها توجه بسیاری از پژوهشگران را به ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد سازمان ها جلب کرده است. این امر مستلزم تحول در ساختار، رهبری، فرهنگ، رویه ها و سایر ابعاد سازمانی است.
امروزه رهبری موثر معمولاً به عنوان یک اصل بی بدیل برای موفقیت سازمانی دیده می شود. سازمان های امروزی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری به توسعه رهبری می دهند. به طور فزاینده ای رهبری، نه به عنوان آنچه رهبر انجام می دهد بلکه به عنوان فرآیندی تعریف می شود که در نتیجه روابطی به وجود می آید که علاوه بر تمرکز بر قابلیت های رهبری، بر تعامل و همکاران تمرکز دارد. در چنین جوی، بدون شک مسئولیت رهبری سازمانها بدلیل پیچیدگی و حساسیت از عهده یک نفر خارج است و سازمانها نمی توانند بدون بهره مندی از 'رهبران' موفق باشند. در رهبری اثربخش قدرت و اختیار رهبری نباید تنها در اختیار شخص رهبر قرار داشته باشد بلکه می بایست در میان افراد در سرتاسر سازمان توزیع گردد(هریس،2004).بنابرین می توان گفت برداشت و نگرش توزیع شده از رهبری به نوبه خود بدیع است و همچنین تناسب زیادی با بافت و مقتضیات سازمانهای امروز دارد. از طرفی نیروی انسانی مهم ترین سرمایه سازمان ها هستند و هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار گردد، موفقیت، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد. لذا باید در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان نمود. در این راستا می توان اذعان داشت که سازمان ها برای بهبود فعالیت های خود نیازمند بهسازی مداوم نیروی انسانی و رفتار شهروندی آن ها هستند و این امر برای سیستم بانک های کشورمان، به دلیل ماهیت خدماتی بودن از اهمیت بالاتری برخوردار است.

فهرست مطالب بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری به شرح زیر می باشد:
فصل اول - کليات تحقيق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 اهميت وضرورت تحقيق
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 اهدف کلی
1-4-2 اهداف جزئی
1-5 فرضیه های تحقیق
1-6  قلمرو تحقيق
1- 7   روش شناسی تحقیق
1-8 کاربرد نتایج تحقیق
1-9 متغیرهای تحقیق
1- 10 تعریف متغیرها
1-10-1 تعریف مفهومی متغیرها
1-10-2 تعريف عملياتي متغيرها
فصل دوم - ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1 بخش اول: بازاریابی داخلی
2-1-1 تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی
2-1-2 عناصر بازاریابی داخلی
2-1-3 آمیخته بازاریابی داخلی
2-1-4 اصول بازاریابی داخلی 
2-1-5 گام های بازاریابی داخلی
2-2 بخش دوم:رهبری توزیعی
2-2-1 رهبری: تعاریف و ماهیت
2-2-2 مطالعه علمی رهبری
2-2-3 رهبری توزیع شده: تعاریف و ماهیت
2-2-4 سیر تاریخی شکل گیری رهبری توزیع شده 
2-2-5 تفاوت رهبری توزیع شده با سایر سبک های مرتبط
2-2-5-1 رهبری تحولی
2-2-5-2 رهبری پخش شده
2-2-5-3 رهبری همکارانه
2-2-5-4 رهبری دموکراتیک
2-2-5-5 رهبری تسهیم شده
2-2-6 رهبری توزیع شده: مروری بر کار اندیشمندان این حوزه
2-2-7 ابعاد رهبری توزیع شده 
2-2-7-1 ابعاد رهبری توزیع شده از نظر المور و گوردون
2-2-8 عناصراصلی تشکیل دهنده رهبری توزیع شده
2-2-9 رهبری توزیع شده: عوامل سوق دهنده و بازدارنده
2-2-10 مبانی نظری رهبری توزیع شده
2-3 بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی
2-3-1 تعریف و مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
2-3-2 رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی
2-3-3 ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی
2-3-4 انواع رفتار شهروندی سازمانی
2-3-5 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
2-3-6 عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی
2-3-7 پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی
2-4 پیشینه تحقیق
2-4-1 تحقیقات داخلی
2-4-2 تحقیقات خارجی
2-5 نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی
فصل سوم - روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه آماری
3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
3-5 منابع و روش های گردآوری اطلاعات
3-6 ابزار گردآوری داده ها
3-7 پایایی و روایی پرسشنامه
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها       
4-1 مقدمه
4-2 بخش اول: آمار توصیفی
4-2-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت
4-2-2 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت استخدامی
4-2-3 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح تحصیلات
4-2-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعیت تأهل
4-2-5 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن
4-2-6 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سنوات خدمت
4-2-7 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر رهبری توزیع شده
4-2-8 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر رفتار شهروندی سازمانی
4-2-9 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغیر بازاریابی داخلی
4-3 آزمون نرمال بودن داده ها
4-4 بخش دوم: آمار استنباطی
4-4-1 آزمون الگوهای مفروض پژوهش و بررسی شاخص های آن
4-4-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق
4-4-2-1 آزمون فرضیه اول تحقیق
4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم تحقیق
4-4-2-3 آزمون فرضیه سوم تحقیق
4-4-2-4 آزمون فرضیه چهارم تحقیق
4-4-2-5 آزمون فرضیه پنجم تحقیق
4-4-2-6 آزمون فرضیه ششم تحقیق
4-5 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی
4-5-1 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس جنسیت
4-5-2 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس وضعیت تأهل
4-5-3 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سن
4-5-4 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سطح تحصیلات
4-5-5 بررسی مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس سنوات خدمت
4-6 خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 خلاصه تحقیق
5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق
5-3-1 نتایج حاصل از بررسي فرضیه اول تحقیق
5-3-2 نتایج حاصل از بررسي فرضیه دوم تحقیق
5-3-3  نتایج حاصل از بررسي فرضیه سوم تحقیق
5-3-4 نتایج حاصل از بررسي فرضیه چهارم تحقیق
5-3-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه پنجم تحقیق
5-3-6 نتایج حاصل از بررسی فرضیه ششم تحقیق
5-4 پیشنهادات
5-4-1 پیشنهاد به مدیران بانک ها
5-4-2 پیشنهاد به محققین آینده
5-4-3 محدودیت های تحقیق
فهرست منابع


پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری


مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش و فشار روانی شغلی (فصل دوم)

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید لامپ های کم مصرف

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید جوراب زنانه

مطالعات و رساله معماری طراحی موزه سنگ

مطالعات و رساله معماری طراحی هندسه و معماری مساجد

تحقیق بررسی تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی(مطالعه موردی:سازمان صنعت،معدن و تجارت

طرح توجیهی و کارآفرینی فرآیند ریخته گری قطعات چدنی

دانلود مقاله نقش تجارت الکترونیک در سفارشی سازی انبوه

مقاله مفهوم و جايگاه خلاقيت و نوآوري

ادبیات نظری پژوهش نظریه ها و دیدگاه های تعلیم و تربیت