بررسی آنالیز حساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS (بازه ملاثانی– فارسیات)

فایل مورد نظر در مورد بررسی آنالیز حساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS (بازه ملاثانی– فارسیات) می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی آنالیز حساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS (بازه ملاثانی– فارسیات)

بررسی-آنالیز-حساسیت-بارکل-رسوب-در-رودخانه-کارون-با-استفاده-از-مدل-hec–ras-(بازه-ملاثانی–-فارسیات)

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی آنالیز حساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS (بازه ملاثانی– فارسیات) ،
در قالب Word و 146 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


قسمتهایی کوتاه از متن:  

چکیده
  فرایند انتقال رسوب یک پدیده کاملا پیچیده، متغیر و غیر خطی می باشد. بطوریکه رفتاررودخانه درظرفیت انتقال رسوب به ازای یک دبی معین درزمان های مختلف متفاوت می باشد. بنابراین به علت پیچیده بودن مکانیزم انتقال رسوب وتعدد عوامل موثر بر آن، برآورد و پیش بینی ظرفیت حمل رسوبات و تعیین هیدروگراف رسوب همراه با عدم قطعیت می باشد. با شناسایی عوامل موثر بر انتقال رسوب و میزان تاثیر آنها و با سنجش دقیقتر عوامل موثر، می توان عدم قطعیت در برآورد رسوب را کاهش داد. از جمله روشهای برآورد عدم قطعیت یک متغیر خروجی، آنالیز حساسیت آن نسبت به متغیر های ورودی می باشد. در این تحقیق ابتدا هیدرولیک سیلاب و رسوب در رودخانه کارون بازه ملاثانی تا فارسیات با استفاده از مدل ریاضی شبیه سازی شد. سپس آنالیز حساسیت دبی رسوب کل عبوری از ایستگاه هیدرومتری اهواز نسبت به متغیر های ورودی و پارامتر های مدل مورد نظر انجام گردید. نتایج حاصل از آنالیز حساسیت نشان می دهد که دبی رسوب کل به ترتیب نسبت به تغییرات تنش بحرانی شیلدز، ضریب زبری مانینگ، دمای آب و روش سرعت سقوط ذرات معلق رسوب حساسیت دارد. به طوری که با افزایش 30% در تنش بحرانی شیلدز، میانگین دبی رسوب کل 23.68% کاهش می یابد و با کاهش 30% در تنش بحرانی شیلدز، میانگین دبی رسوب کل 40.82 درصد افزایش می یابد. همچنین با افزایش 30% در ضریب زبری مانینگ، میانگین دبی رسوب کل  25.18%   کاهش و با کاهش 30% در ضریب زبری مانینگ ، میانگین دبی رسوب کل %38.1 افزایش می یابد. با افزایش 30% در دمای آب، میانگین دبی رسوب کل  18.93%  کاهش می یابد و با کاهش 30% در دمای آب، میانگین دبی رسوب کل %25.63 افزایش می یابد. علاوه بر این اگر ذرات معلق رسوب با روشهای Toffaleti ، Van rijn و Ruby سقوط نمایند، میانگین دبی رسوب کل عبوری به ترتیب 0.2%، 0.8% و 2.1% نسبت به روش سرعت سقوط حاصل از کالیبراسیون مدل ( روش Report12) افزایش می یابد. نتایج حاصل از آنالیز حساسیت دبی رسوب کل عبوری در مقطع اهواز نسبت به تغییرات دانه بندی مواد بستر  نشان می دهد که با افزایش و کاهش دانه بندی بستر در تلورانس تعیین شده میانگین و مجموع دبی رسوب کل عبوری  هیچ تغییری نخواهد کرد. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز حساسیت، میزان عدم قطعیت در میانگین دبی رسوب کل عبوری در مقطع ایستگاه هیدرومتری اهواز به علت عدم قطعیت در متغیرهای ورودی و پارامترهای مدل ،  برابر با 66% می باشد.

مقدمه
     امروزه اهمیت آب بر هیچ کسی پوشیده نیست. اکثر تمدن های گذشته در نزدیکی منابع آب بنا نهاده شده اند. گذشت زمان بر جمعیت جهان افزوده و این امر باعث شده است تا بر اهمیت و ارزش آب اضافه گردد. یکی از مهمترین منابع آبی که در دسترس بشر بوده و هست رودخانه ها هستند.
     به همین دلیل انسان در طول تاریخ سرمایه گذاری های زیادی را در جهت کنترل و بهره برداری از آب رودخانه ها نموده است. احداث سدها وبندهای مختلف در مسیر رودخانه ها از جمله این سرمایه گذاری ها بوده است. از آنجا که بستر رودخانه ها معمولا از مصالح آبرفتی تشکیل شده اند، دائمأ در حال فرسایش و دگر گونی هستند. این امر باعث میشود تا ذرات خاک که اصطلاحأ به آنها ذرات رسوبی گفته میشود، از بستر و جداره ها جدا شده و بصورت رسوبات معلق و یا رسوبات بستر به حرکت در آیند.
     به طور کلی شناخت، تجزیه و تحلیل و پیش بینی میزان تغییرات مشخصات ژئومتری مربوط به رودخانه ها از پیچیده ترین و در عین حال مهمترین مباحث هیدرولیک رسوب و مهندسی رودخانه می باشد. در حال حاضر با پیشرفت کامپیوتر این امکان به وجود آمده که تئوریهای مربوط به هیدرولیک و رسوب به صورت مدل های ریاضی در آمده و سپس به کمک برنامه های کامپیوتری حل گردند.
     خسارت وارده توسط فرسایش سواحل و ته نشینی رسوبات رودخانه ای به طبیعت ، کشاورزی و سازه های آبی ساخته شده بر روی رودخانه ها و یا در کنار آن بسیار گسترده و وسیع و زیان آور می باشد. برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن خسارت وارده ، باید سه فرایند فرسایش، انتقال و ته نشینی مواد رسوبی را مورد مطالعه قرار داد. این فرایندها دارای پیچیدگی خاصی میباشند ، زیرا عوامل مؤثر در به وجود آوردن این فرایندها بسیار زیاد می باشند. در فرایند فرسایش ذرات خاک توسط ضربه قطره های باران و یا توسط نیروهای بوجود آمده در اثر حرکت آب، از بستر خود جدا می شوند. سپس ذرات جدا شده در آستانه حرکت قرار می گیرند و در صورتی که نیروهای وارد شده از سوی آب بیشتر از نیروهای مقاوم باشند، ذره همراه با جریان آب منتقل می شود. شرایط شروع آستانه حرکت ذرات و میزان انتقال آنها، به خصوصیات مواد رسوبی چون اندازه، شکل و چگالی ذره و همچنین به خصوصیات جریان ، نظیر سرعت ، عمق و نیز به خصوصیات شکل رودخانه نظیر شعاع هیدرولیکی، شیب و غیره بستگی دارد. چنانچه در مسیر انتقال به هر دلیلی نیروهای وارد شده از طرف آب کاهش یابد، ذرات رسوبی ته نشین خواهد شد. هر یک از فرایندهای سه گانه فرسایش، انتقال و رسوبگذاری می توانند مشکلاتی را به وجود آورند. بطور مثال فرسایش باعث از بین رفتن زمینهای کشاورزی، تخریب سازه های کنار رودخانه ها، تخریب پلها و سایر بناهای مجاور رودخانه و همچنین موجب عمیق تر شدن بستر رودخانه ها می شود.

فهرست مطالب:
    چکیده
    مقدمه
    فصل اول :  کلیات تحقیق
1 – 1    پدیده انتقال رسوب
1 – 2    شناخت مکانیزم انتقال رسوبات
1 – 3    عوامل تاثیر گذار بر فرسایش و رسوب گذاری
1 – 3 - 1    شیب
1 – 3 – 2    پوشش زمین
1 – 3 – 3    روان آب
1 – 3 – 4    خاک
1 – 3 – 5    آب و هوا
1 - 4    عوامل تاثیر گذار بر فرسایش کناره ها
1 – 4 - 1    عامل آب
ا – 4 – 2    عامل اثر موج
1 – 4 – 3    عامل سرعت جریان آب در خم رودخانه
1 – 4 – 4    عامل آبشستگی
1 – 4 – 5    عامل تراوش
1 – 4 – 6    عامل آبدوی سطحی
1 – 5    انتقال رسوب و فرسایش رودخانه ای
1 - 6    اهمیت و ضرورت تحقیق
1 – 7    اهداف تحقیق
1 – 8    نوآوری تحقیق
    فصل دوم – مروری بر منابع
2 – 1    مقدمه
2 – 2    مطالعات آزمایشگاهی و عددی
2 – 3    جمع بندی نهایی مطالعات انجام شده و ضرورت انجام تحقیق
    فصل سوم – مواد و روشها
3 – 1    مقدمه
3 – 2    محدوده طرح
3 – 3    آمار و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق
3 – 3 – 1    ایستگاه های هیدرومتری منطقه و آمار و اطلاعات آنها
3 – 3 – 2    اطلاعات دانه بندی مواد بستر رودخانه
3 – 3 – 3    اطلاعات مربوط به شکل هندسی رودخانه
3 – 3 – 3 – 1    ضریب زبری مانینگ
3 – 3 – 3 – 2    محل بستر متحرک و عمق لایه های فعال
3 – 3 – 3 – 3    مقاطع عرضی رودخانه
3 – 3 – 3 – 4    اطلاعات مربوط به پل های محدوده تحقیق
3 – 3 – 4    اطلاعات مربوط به رسوب
3 – 3 – 4 – 1    دانه بندی رسوبات بستر
3 – 3 – 4 – 2    طبقه بندی ذرات رسوب
3 – 3 – 4 – 3    ظرفیت انتقال رسوب
3 – 3 – 4 – 4    اطلاعات ایستگاه رسوب سنجی
3 – 3 – 4 – 5    بار رسوب ورودی
3 – 3 – 4 – 6    اطلاعات مربوط به هیدرولوژی رودخانه
3 – 3 – 4 – 7    شرایط مرزی
3 – 4    استفاده از مدل های ریاضی
3 – 5    معرفی و انتخاب مدل های ریاضی
3 – 5 – 1    مدل های ماندگار
3 – 5 – 2    مدل های ریاضی غیر ماندگار
3 – 6    معرفی نرم افزار HEC – RAS
3 – 7    شبیه سازی جریان با نرم افزار  HEC – RAS
3 – 8    مبانی هیدرودینامیک مدل
3 – 8 – 1    مبانی محاسبات مدل بر مبنای تحلیل جریان در حالت دائم
3 – 8 – 2    معادله پیوستگی 
3 – 8 – 3    معادله مومنتوم
3 – 8 – 4    شبیه سازی جریان غیر ماندگار
3 – 8 – 5    پل ها و کالورتها
3 – 8 – 6    محاسبات هیدرولیکی پل ها
3 – 9    ورود اطلاعات مورد نیاز به نرم افزار  HEC – RAS
3 – 9 – 1    داده های هندسی
3 – 9 – 2    داده های جریان
3 – 9 – 3    شرایط مرزی
3 – 9 – 4    شرایط مرزی در تحلیل جریان ماندگار و غیر ماندگار
3 – 9 – 5    داده های رسوب
3 – 10    روشهای محاسبه میزان انتقال رسوبات
3 – 10 – 1    روش میر – پیتر و مولر
3 – 10 – 2    روش لارسن
3 – 10 – 3    روش انگلوند – هانسن
3 – 10 – 4    روش ایکرز و وایت
3 – 10 – 5    روش ویلکاک
3 – 10 – 6    روش یانگ
3 – 10 – 3    روش توفالتی
3 – 11    تعیین لایه های فعال و غیر فعال
3 – 12    کالیبراسیون  و صحت سنجی مدل
3 – 12 – 1    انتخاب ضریب مانینگ و واسنجی مدل
3 – 12 – 2    کالیبراسیون و ارزیابی مدل در شبیه سازی هیدرولیک جریان و رسوب
3 – 12 – 3    صحت سنجی مدل
3 – 13    مدل HEC – RAS
3 – 13 – 1    مزایای مدل HEC – RAS
3 – 13 – 2    محدودیت های مدل ریاضی HEC-RAS
3 – 13 – 3    اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبات مدل HEC – RAS
3 – 14    انتخاب مدل ریاضی مناسب
    فصل چهار – ارائه نتایج
4 – 1    مقدمه
4 – 2    اجرای مدل ریاضی HEC – RAS
4 – 2 – 1    محاسبه میزان خطاء
4 – 2 – 2    واسنجی و صحت سنجی مدل هیدرولیکی
4 – 2 – 2 – 1    واسنجی دبی جریان
4 – 2 – 2 – 2    صحت سنجی دبی جریان
4 – 2 – 2 – 3    واسنجی اشل جریان
4 – 2 – 2 – 4    صحت سنجی اشل جریان
4 – 2 – 2 – 5    بررسی آماری نتایج واسنجی و صحت سنجی دبی و اشل 
4 – 2 – 2 – 6    واسنجی رسوب جریان
4 – 2 – 2 – 7    صحت سنجی رسوب جریان
4 – 2 – 2 – 8    بررسی آماری نتایج واسنجی و صحت سنجی رسوب 
4 – 2 – 2 – 9    واسنجی و صحت سنجی ضریب زبری مانینگ
4 – 3    آنالیز حساسیت بار کل رسوب
4 – 3 – 1    آنالیز حساسیت دبی رسوب کل نسبت به تغییرات تنش بحرانی شیلدز
4 – 3 – 1 – 1    کاهش تنش بحرانی شیلدز
4 – 3 – 1 – 2    افزایش تنش بحرانی شیلدز
4 – 3 -2    آنالیز حساسیت دبی رسوب کل نسبت به تغییرات دمای جریان آب
4 – 3 -2 – 1    کاهش درجه حرارت جریان آب
4 – 3 -2 – 2    افزایش درجه حرارت جریان آب
4 – 3 – 3    آنالیز حساسیت دبی رسوب کل نسبت به تغییرات دانه بندی بستر
4 – 3 – 3 – 1    کاهش  دانه بندی بستر
4 – 3 – 3 – 2    افزایش  دانه بندی بستر
4 – 3 – 4    آنالیز حساسیت دبی رسوب کل نسبت به تغییرات ضریب زبری مانینگ
4 – 3 – 4 – 1    کاهش ضریب زبری مانینگ
4 – 3 – 4 – 2    افزایش ضریب زبری مانینگ
4 – 3 – 5    آنالیز حساسیت دبی رسوب کل نسبت به تغییرات روش سرعت سقوط ذرات رسوب
4 – 3 – 5 – 1    روش سرعت سقوط Toffaleti
4 – 3 – 5 – 2    روش سرعت سقوط Van rijn
4 – 3 – 5 – 3    روش سرعت سقوط Ruby
4 – 4    برآورد عدم قطعیت در انتقال رسوب کل
5 – 4تعیین حساسیت بار رسوب کل نسبت به متغیرهای ورودی و پارامترهای کالیبراسیون مدل
    فصل پنج – نتیجه گیری و پیشنهادات
5 - 1    نتیجه گیری
5 – 2    جمع بندی نتایج آنالیز حساسیت پارامترهای ورودی به مدل
5 – 3    پیشنهادات
5 - 4    منابع و ماخذ 


توجه:هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد پس لطفا نگران نباشيد و با اطمينان خاطر اقدام به خريد بفرماييد.

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پایان نامه بررسی آنالیز حساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC RAS (بازه ملاثانی فارسیات) پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی گرایش سازه های آبی شناخت مکانیزم انتقال رسوبات عوامل تاثیر گذار بر فرسایش و رسوب گذاری دانه بندی رسوبات بس

مطالب مرتبط

بررسی آنالیز حساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS (بازه ملاثانی– فارسیات)


ادبیات نظری تحقیق پیشرفت تحصیلی (فصل دوم پایان نامه)

تحقیق حجاب و پرده نشینی زنان از منظر اسلام

کارآموزی جوشکاری در شرکت ساختمان سازی

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و ویژگی های کیفیت خدمات و رضایت مشتری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی سازمانی(فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امید به زندگی(فصل دوم پایان نامه)

بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان

تحقیق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با خودباوری، جسارت و خودكارآیی فرزندان آنها

مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و تاریخچه حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک