تحقیق بررسی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران

فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران

تحقیق-بررسی-رابطه-متغیرهای-کنترل-راهبردی-و-اثربخشی-شرکتهای-فعال-در-بازار-سهام-تهران

دانلود پروژ رشته مدیریت بررسی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران در 210 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب:

 پیشگفتار.

چکیده پایان نامه.

فصل اول.

۱-۱- مقدمه.

۲-۱- مسأله.

۳-۱- سابقه موضوع.

۴-۱- هدف..

۵-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش…

۶-۱- پرسش‌های پژوهش…

۷-۱- فرضیه های پژوهش:

۸-۱- واژه های کلیدی پژوهش…

فصل دوم.

ادبیات تحقیق و مبانی نظری..

۱-۲- مقدمه.

۲-۲- سامانه‌های کنترل راهبردی..

۳-۲- ناپیوستگی محیطی..

۱-۳-۲-نیروهای اجتماعی، فرهنگی..

۲-۳-۲- نیروی های اقتصادی..

۳-۳-۲- نیروهای فناوری..

۴-۳-۲- نیروهای سیاسی، دولتی و قانونی..

۵-۳-۲- آثار ناپیوستگی‌های محیطی..

۴-۲-تعریف کنترل راهبردی..

۱-۴-۲-کنترلهای مثبت و منفی..

۲-۴-۲-کنترلهای نتایج و اقدامات..

۳-۴-۲- ضرورت کنترل.

۴-۴-۲-تعریف راهبرد.

۱-۴-۴-۲-معیارهای راهبرد اثر‌بخش…

۵-۲-تفاوت کنترل راهبردی با کنترل مدیریت..

۱-۵-۲-کنترل اجرای راهبرد.

۲-۵-۲- روایی فرضیات راهبردی..

۳-۵-۲- مدیریت مقوله راهبردی..

۴-۵-۲-کنترل تعاملی..

۵-۵-۲-بررسی های دوره ای راهبرد.

۶-۵-۲-اهمیت کنترل راهبردی..

۷-۵-۲-بررسی اجمالی رویکرد های کنترل راهبردی..

۱-۷-۵-۲-رویکرد سنتی..

۲-۷-۵-۲-رویکرد های جایگزین..

۱-۲-۷-۵-۲-رویکرد انتقادی..

۱-۱-۲-۷-۵-۲-پاییدن محیطی به منظور کنترل فرضیه.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پروژه رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران بازار سهام تهران تحقیق رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران تفاوت كنترل راهبردی با كنترل مدیریت دانلود مقاله رابطه متغیرهای كنترل ر