دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2)

فایل مورد نظر در مورد دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2) می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2)

دانلود-مبانی-نظری-و-سوابقی-پژوهشی-مدیریت-استراتژيک-منابع-انسانی-(فصل2)

دانلود دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2) در 79 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:

مقدمه
ما اغلب از نظر منابع نظير سرمايه، زمين، انرژي، تجهيزات و... با محدوديت رو به رو هستيم ولي با داشتن منبع عظيم و نامحدود چون قدرت خلاقيت و نوآوري مي توان برگ برنده اي در بازارهاي رقابتي داشت و بر پايه آن دنياي بهتري را ساخت. لذا مديريت منابع انساني قسمتي عمده از قلمرو علم و هنر مديريت را تشكيل مي دهد كه با نگرشي استراتژيك به آن به يك انديشه آينده نگر، ‌نوآور و تحول گرا دست پيدا خواهيم كرد و بر نقش وظايف منابع انساني در جذب و تامين منابع انساني، ‌پرورش و بهسازي، ‌حفظ و نگهداري و بالاخره به كارگيري بجا و موثراين منبع مهم استراتژيك بيش از پيش پي خواهيم برد. پس بايد به سطح فعاليت منابع انساني توجه زيادي داشت تا سازمانها دراين موقعيت حساس رقابتي حفظ شوند و آن را از وظايف اداري به سوي همسو شدن (‌شريك شدن) با سطح استراتژي كسب و كار و به عنوان يك تصميم گيرنده مهم ارتقا داد. فلسفه مديريت منابع انساني، اجراي مأموريت سازمان و كامیابي آن را در گرو وجود كاركنان به مثابه ارزشمندترين عنصر سازمان، پيوند بين سياستها و فرآيندهاي منابع انساني با هدفها و طرحهاي استراتژيك، حاكميت فرهنگ و ارزشهاي سازماني و سرانجام، هدفهاي مشترك و يك پارچه در ميان همگان مي داند.

  تعریف مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی، مدیریت انسانها را درحدود رابطه کارمند-کارفرما مدنظردارد. این مدیریت عموما بایکی ازدو منظور' استفاده کارا ازانسانها دردستیابی به اهداف استراتژیک سازمان' یا ' ارضای نیازهای فردی کارکنان ' صورت می گیرد (نوری، 1381).
مديريت منابع انساني را شناسايي‌، انتخاب، ‌استخدام، تربيت و پرورش نيروي انساني به منظورنيل به اهداف سازمان تعريف كرده اند (سعادت، 1390).
هم چنين عبارتست از مدیریت واداره استراتژیک وپایدار با ارزشترین دارایی های شرکت یا سازمان یعنی کارکنانی که در یک جا کار می کنند ومنفرداً در کنار هم به سازمان در وصول به اهدافش کمک می کنند. استوری  معتقد است که باید بین جنبه های سخت و جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی تفاوت قایل شد (آرمسترانگ، 1381).

قسمتهایی از پیشینه پژوهش:
 عطافر و همکاران در سال 1389 در مقاله ای با عنوان 'تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی بر اساس مدل امتیازات متوازن در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان' به مطالعه تأثير استراتژيهاي منابع انساني بر عملكرد سازماني با استفاده از مدل امتيازات متوازن پرداختند. روش تحقيق توصيفي– پيمايشي از گروه ميداني و جامعه آماري تحقيق عبارت از مديران، كارشناسان و كاركنان آن اداره كل به تعداد  1254 نفر بود كه از آن ميان 274نفر با روش تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه اي 48 سوالي با ضريب پايائي 0.92 بود كه از طريق شاخص آلفاي كرونباخ به دست آمد. اطلاعات جمع آوري شده از طريق آزمونهاي آماري t تك متغيره و تحليل واريانس يكراهه درآمار استنباطي وهمچنين آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بطور کلی نتایج حاکی از آن بودکه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در همه جنبه های مدل امتیازات متوازن بیش از حد متوسط بوده است.

فهرست مطالب دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2) به شرح زیر می باشد:
2-1-1) مقدمه   
2-1-2)  تعریف مدیریت منابع انسانی   
2-1-3) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی   
2-1-4) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی   
2-1-5) تاریخچه مدیریت منابع انسانی   
2-1-6) اهداف مدیریت منابع انسانی   
2-1-7) فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی   
2-1-8) عناصر يا اجزاء اصلي سيستم مديريت منابع انساني بر اساس نگرش استرات‍ژيك
2-1-8-1) نظام تامين وتعديل منابع انساني   
2-1-8-2) نظام بهسازی منابع انسانی   
2-1-8-3) نظام نگهداری منابع انسانی   
2-1-8-4) نظام کاربرد منابع انسانی   
2-1-8-5) نظام روابط کار   
2-1-9) مفاهيم و تعاريف استراتژي   
2-1-10) واقعیت فرآیند طراحی استراتژی   
2-1-11) نگرش سیستماتیک به طراحی استراتژی   
2-1-12) تعریف مدیریت استراتژیک   
2-1-13) مراحل مدیریت استراتژیک   
2-1-14) مفهوم برنامه ریزی استراتژیک   
2-1-15) خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک   
2-1-16) مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک   
2-1-17) پیوند میان  برنامه ریزی راهبردي و منابع انسانی   
2-1-18) تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی   
2-1-19) اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی   
2-1-20) مفهوم برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني   
2-1-21) فرآيند برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني با رويكرد اجرايي   
2-1-22) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی   
2-1-23) روشهای طراحی استراتژی های منابع انسانی   
2-1-23-1) روش جهان شمول (بهترین روش یا روش برتر)   
2-1-23-2) روش بهترین هماهنگی (روش اقتضایی)   
2-1-23-3) روش جمع کردن (ترکیبی)   
2-1-24) مدلهاي های طراحي و تدوین استراتژی منابع انساني   
2-1-24-1) مدلهای عقلایی یا منطقی (مبتنی بر استراتژی سازمان)   
2-1-24-2) مدلهای فزاینده یا واقعی (مبتنی بر عوامل ویژه مدیریت منابع انسانی)   
2-1-24-3) مدل يكپارچه تدوين استراتژي منابع انساني   
2-1-25) مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی   
2-1-25-1) مدل مدیریت تعهد بالا   
2-1-25-2) مدل مدیریت عملکرد بالا   
2-1-25-3) مدل مدیریت مشارکت بالا   
2-1-25-4) مدل 5P مدیریت استراتژیک منابع انسانی   
2-1-25-5) مدل رایت و اسنل   
2-1-25-6) مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت   
2-1-25-7) شولر، جکسون و استوری   
2-1-25-8) مدیریت استراتژیک منابع انسانی ملو   
2-1-26) مدلهای مدیریت منابع انسانی در عصر جهانی سازی   
2-1-27) مدیریت منابع انسانی سنتی در مقابل مدیریت منابع انسانی استراتژیک  
2-1-28) فرآیند ها و کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی   
2-1-29) تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان   
2-1-30) ارتباط بین استراتژیهای کسب وکار و مدیریت منابع انسانی   
پیشینه تحقیقات
منابع


توجه:هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد پس لطفا نگران نباشيد و با اطمينان خاطر اقدام به خريد بفرماييد.


دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2) مباني نظري تاریخچه مدیریت منابع انسانی پيشينه تحقيق مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی پيشينه پژوهش مفهوم برنامه ریزی استراتژیک چارچوب نظري اهداف مدیریت منابع انسانی پيشين

مطالب مرتبط

دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2)


دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI

دانلود پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

جهانی شدن اقتصادی و حقوق بشر

طراحی و پیاده سازی نرم افزار مهمانسرای اداره منابع طبیعی

پاورپوینت بررسی شرکتهای تامین سرمایه

طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی شرکت خدمات تاسیسات گرمایش و سرمایش ساختمانی

چارچوب نظری و پژوهش تجربی رضایتمندی تحصیلی (فصل 2)

تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی

طرح توجیهی توليد كليد های مينياتوری تك فاز

بررسی نقش ریاضیات در پزشکی