چارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی تاب آوری (فصل 2)

فایل مورد نظر در مورد چارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی تاب آوری (فصل 2) می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
چارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی تاب آوری (فصل 2)

چارچوب-نظری-و-پیشینه-مطالعاتی-تاب-آوری-(فصل-2)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب آوری (فصل دوم) در 33 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

تاب آوری
اصطلاح تاب آوری در اصل و ابتدا در متالوژی برای نشان دادن قابلیت مواد برای برگشت به حالت اولیه بعد از کشیده یا فشرده شدن و مقاومت در برابر ضربه یا فشار مداوم استفاده شده است (گلدستین و بروکز،2003). در رشته کامپیوتر این اصطلاح نشان دهنده کیفیت دستگاهی است که با وجود نقص دراجزای سازنده اش به کارکرد صحیح خود ادامه میدهد و در طب وروانشناسی تاب آوری نشان دهنده مقاومت جسمانی، بهبود خود انگیخته وتوانایی برقراری مجدد تعادل هیجانی در موقعیت های تنش زا است (مورالس ، 2007 به نقل از جعفری، 1389) و در واقع به ویژگی هایی اشاره دارد که در سرعت و میزان و میزان بهبود بعد از رویارویی با تنش مشارکت دارند (گلدستین و بروکز ، 2005).
تاب آوری یا توانایی سازگاری مثبت با مصیبت و آسیب، یک موضوع روان شناختی است که در ارتباط با پاسخ فرد به سرطان، تنش آسیب زا و موقعیت های مشکل آفرین زندگی بررسی شده است. بعضی دیدگاهها تاب آوری را به عنوان یک سبک مقبله ای پایدار در نظر می گیرند (گریف و نولتینگ ، 2013). برای مثال وایو، فردریکسون و تیلور  (2008) تاب آوری را یک صفت روان شناختی ثابت و با دوام در نظر گرفته اند. مفهوم تاب آوری به صورت های مختلفی تعریف شده است. لوتار و چیچتی  (2004، به نقل از کمپل- سیلیس، کوهن و استین، 2006) تاب آوری را یک فرایند پویا می دانند که در آن افراد با وجود تجارب آسیب زا یا مصیبت بار، سازگاری مثبت نشان می دهند.
کامپفر  (1999، به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد، 1386) باور داشت که تاب آوری بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در موقعیت تهدید کننده) است و از این رو سازگاری موفق را در زندگی فراهم می کند. در عین حال کامپفر به این نکته نیز اشاره می کند که سازگاری مثبت هم ممکن است پیامد تاب آوری به شمار می رود و هم به عنوان پیشایند، سطح بالاتری از تاب آوری را سبب شود. وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تاب آوری میداند. ماستن و کاتسوورث  (1998، به نقل از گلدستین و بروکز،2005) دو شرط را برای توصف تاب آوری لازم می دانند: یکی قرار گرفتن در معرض خطر، آسیب یا تهدید و دیگری سازگاری مثبت در رویارویی با این عوامل. شرط اول به تجارب یا وقایعی اشاره می کند که توانایی بر هم زدن عملکرد طبیعی تا حدی که به پیامد های منفی منجر شود را دارد (ریلی و ماستن ، 2005). اینها عوامل خطر زا نامیده می شوند. گارمزی  (1993) عوامل مخاطره آمیز را شامل مواردی می داند که احتمال به وجود آمدن اختلال رفتاری یا هیجانی در فرد را در مقایسه با فردی که به طور تصادفی از میان جمعیت عمومی انتخاب شده است، افزایش می دهد. بنابراین اگر افراد در معرض آسیبی که مخل تحول طبیعی است قرار نگیرند و بر آن غلبه نکنند، به عنوان تاب آور توصیف نمی شوند. همان طور که آنتونی  و بروکز و گلدستین مطرح کرده اند، ممکن است بعضی تاب آور به نظر برسند، زیرا آنها در معرض تجربه آسیب زایی نبوده اند (گلدستین و بروکز، 2005).
تاب آوری فقط پایداری در برابر آسیب ها یا موفقیت های خطر ناک نیست، بلکه شرکت فعال سازنده در محیط پیرامون خود است (کانر و دیویدسون ،2003). در واقع همان طور که ریچاردسون (2002) بیان کرده، تاب آوری بیشتر از آنکه یک بهبود ساده از آسیب ومصیبت باشد، رشد یا سازگاری مثبت به دنبال دوره ای از برهم خوردن تعادل حیاتی است و برطبق نظر بونانو  (2004) چیزی بیشتر از زنده ماندن با وضعیت تنش زاست و مترادف با آسیب ناپذیری نسبت به تنش نیست. نظریه های قبلی در مورد تاب آوری بر ویژگی های مرتبط با پیامد های مثبت در رویارویی با مصائب و ناملایمات زندگی تأکید داشته اند و عوامل حفاظتی بیرونی مثل مدارس کارآمد و رابطه با بزرگسالان حمایت گر را به عنوان عوامل ارتقا دهنده تاب آوری مؤثر دانسته اند. در حالی که نظریه های فعلی تاب آوری را موضوعی چند بعدی متشکل از متغیر های سرشتی  مانند مزاج  و شخصیت  همراه با مهارت های خاص مثل حل مسأله می دانند که به افراد اجازه می دهد به خوبی با وقایع تنش زای زندگی مقابله کنند (کمپبل- سیلس، کوهن و استین، 2006).

بخشی از پیشینه تحقیقات
 سامانی، جوکار و صحراگرد (1386) به مطالعه تاثير تاب آوري بر سلامت رواني و رضايت از زندگي پرداخت. نتايج رگرسيون چندگانه به روش سلسله مراتبي هم زمان، بيانگر معني داري نقش واسطه اي هيجان هاي منفي (افسردگي، اضطراب و فشار رواني)، در رابطه ميان تاب آوري خانواده و رضايت از زندگي بود. در نهایت وی نتيجه گيري میکند که تاب آوري به واسطه کاهش مشکلات هيجاني (و يا افزايش سطح سلامت رواني)، رضايتمندي از زندگي را در پي دارد. اثر متغير تاب آوري بر رضايتمندي از زندگي غيرمستقيم است.
اکبری، وفایی و خسروی (1389) مطالعه ای با هدف تعيين رابطه بين سبک و تاب جانبازان انجام داد. تحليل نتايج نشان بين سبک دلبستگي ايمن و ميزان تاب مثبت و معنادار وجود دارد. بين دلبستگي ناايمن اجتنابي و ميزان تاب منفي و معنادار وجود دارد و بين دلبستگي ناايمن اضطرابي و ميزان تاب معنادار وجود ندارد. بر اساس يافته پژوهش مي گرفت که سبک دلبستگي ايمن پيش ميزان تاب جانبازان است و افرادي که داراي اين سبک مي ميزان تاب برخوردارند. همسراني که داراي سبک دلبستگي ناايمن اجتنابي هستند از ميزان تاب برخوردارند و داشتن سبک دلبستگي ناايمن اضطرابي تاثيري بر ميزان تاب.
پژوهش شفیع زاده (1391) نیز با هدف تعيين رابطه تاب آوري با پنج عامل بزرگ شخصيت اجرا شد يافته ها ی مطالعه وی نشان داد تاب آوري با روان رنجورخويي رابطه منفي قوي و با برون گرايي و وجدان گرايي رابطه مثبت دارد و بين تاب آوري با گشودگي و توافق رابطه معناداري وجود ندارد. تحليل رگرسيون نيز نشان داد که فقط روان رنجورخويي پيش بيني کننده معنادار تاب آوري در اين گروه بوده است.
گریف و نولتینگ (2013) به بررسی تاب آوری در خانواده های با کودک دچار ناتوانی رشدی پرداخت. نتایج مطالعه وی نشان داد میان پذیرش موقعیت، الگوی مثبت ارتباط خانوادگی و تاب آوری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. وی بیان میدارد که نتایج چنین مطالعاتی در ارتقای سلامت خانواده در افزایش تاب آوری میتواند کاربرد داشته باشد.


چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده پرينت بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد.

توضیحات: پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است. شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری پژوهش تاب آوری(فصل دوم)) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید.

نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید
.
دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) تاب آوری دانلود مباني نظري تاب آوری تاب آوری pdf تاب آوری شهری نظریه های مربوط به تاب آوری ابعاد پرسشنامه تاب آوری مباني نظري نظریه تاب آوری پيشينه نظري تاب آوری پيشينه پژوهش تاب آوری پيشينه تحقيق تاب آوری

مطالب مرتبط

چارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی تاب آوری (فصل 2)


تحقیق بررسي بیماری ترومای چشمی

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی بیمارستان کودکان (بیماری های خونی)

پایان نامه و رساله معماری کارخانه خودرو

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي باغ کتاب

تحقیق آشنایی با مساله حجاب و چادر مشکی از دیرباز تا اکنون

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درمان اختلال کم توجهی(فصل دوم)

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید فندک آشپزخانه

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد در سازمان(فصل دوم)

برنامه ريزي توليد (jit)