چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی(فصل دوم )

فایل مورد نظر در مورد چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی(فصل دوم ) می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی(فصل دوم )

چارچوب-نظری-و-پیشینه-پژوهش-سازگاری-اجتماعی(فصل-دوم-)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی(فصل دوم) در 34 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب: 
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی 

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

سازگاری اجتماعی
سازگاري مهارتي است كه بايد آموخته شود و كيفيت آن مانند ساير آموخته‌ها، بستگي به ميزان علاقه و كوشش فرد براي يادگيري آن دارد. محيط خانواده، مدرسه و وسايل ارتباط جمعي در فراهم ساختن امكان يادگيري سازگاري با محيط نقش و مسئوليت مهمي بر عهده دارند. سازگار شدن با محيط مهم‌ترين منظور و غايت تمام فعاليت‌هاي ارگانيزم است، به طوري كه تمام افراد در تمام دوران زندگي خود، در هر روز و هر ساعت سرگرم آن هستند كه خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محيط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار كنند. در واقع زندگي كردن چيزي جز عمل سازگاري نيست.

تعريف سازگاري اجتماعي
روان‌شناسان، سازگاري فرد را در برابر محيط مورد توجه قرار داده‌اند و ويژگي‌هايي از شخصيت را به‌هنجار تلقي كرده اند كه به فرد كمك مي‌كنند تا خود را با جهان پيرامون خويش سازگار سازد، يعني با ديگران در صلح و صفا زندگي كند، و جايگاهي براي خود به دست آورد (اتكينسون و همكاران، ترجمه رفیعی و همكاران، 1385). در اين ميان سازگاري اجتماعي انعكاسي از تعامل فرد با ديگران، رضايت از نقش‌هاي خود و نحوه عملكرد در نقش‌هاست كه به احتمال زياد تحت تأثير شخصيت قبلي، فرهنگ، و انتظارات خانواده قرار دارد. (ويزمن ، 1975).
سازگاري اجتماعي معمولاً در اصطلاحات نقش‌هاي اجتماعي، عملكرد نقش، درگير شدن با ديگران، و رضايت با نقش‌هاي متعدد مفهوم سازي شده است (كلير و كاردينز ، 1978؛ به نقل از بيدرمن  و همكاران ، 1993). 
گاهی واژه‌هاي اجتماعي شدن، جامعه پذيري و رفتار جامعه‌پسند را مترادف با سازگاري اجتماعي مي‌دانند (مك كوبي و مارتين ،1983). اجتماعي شدن فرايندي است كه فرد از طريق آن قالب‌ها، ارزش‌ها و رفتارهاي موردنظر فرهنگ و جامعه خود را مي‌آموزد (ماسن و همكاران،2001 ؛ ترجمه ياسايي،1382). به گفته جري آرنت (1995)سه هدف عمده اجتماعي شدن عبارتند از: 
الف)كنترل تكانه‌ها كه شامل گسترش وجدان است؛
ب)آمادگي نقش و عملكرد در برگيرنده نقش‌هاي شغلي، نقش‌هاي جنسي و نقش‌هايي كه در مراسمي نظير ازدواج و پدر و مادر شدن است؛
ج)پرورش منابع معناداري است كه چه چيزي با اهميت است، چه چيز داراي ارزش است، و زندگي براي چه چيزي است.
جامعه پذيري عبارت است از گرايش به ترجيح دادن به اين كه بيشتر با ساير افراد باشيم تا تنها. جامعه‌پذيري شامل تمايل به جلب توجه ديگران، تمايل به سهيم شدن در انجام فعاليت‌ها به همراه آنان، و تمايل به پاسخ‌دهي و تحريك كه جزيي از تعامل اجتماعي است، نيز مي شود. جامعه پذير بودن بر طبق نظر باس و پلومين  (1990؛ به نقل از كارور و شي‌ير ، ترجمه ي رضواني، 1375) عبارت است از ارج نهادن ذاتي به فرايند تعامل با ساير افراد (رفتار جامعه پسند اصطلاحي است كه روان‌شناسان به اعمال اخلاقي كه از لحاظ فرهنگي تجويز مي‌شود مانند مشاركت با ديگران، كمك به ديگران، همكاري با ديگران، ابراز همدردي اطلاق مي‌كنند. چنين رفتاري غالباً باعث مي‌شود كه فرد بتواند خود را كنترل كند، زيرا مستلزم آن است كه او به خاطر منافع ديگران از منافع شخصي چشم‌پوشي كند (ماسن و همكاران، 2001؛ ترجمه ياسايي،1382).

نظريه‌هاي سازگاري اجتماعي
نظريه‌های روان پويشي
الگوي فرويد بر آن است كه در ذهن سه ناحيه وجود دارد: هشيار، نيمه هشيار(حافظه معمولي) و ناهشيار (بخشي از ذهن كه براي هشياري غيرقابل دسترسي است ). وي هم چنين يك الگوي ساختاري از شخصيت به وجود آورد كه مكمل اين الگوي مكان نگار ذهن است. او بر اين باور بود كه شخصيت داراي سه مؤلفه است كه براي ايجاد مجموعه وسيعي از رفتارهاي انسان با هم تعامل مي‌كنند. اين سه جز كليت‌هاي فيزيكي در بدن نيستند، بلكه برچسب‌هايي خلاصه براي سه جنبه از عملكرد شخصيت به شمار مي‌روند. اين مؤلفه ها، بن ، من و فرامن ناميده مي شوند.
نهاد از اصل لذت پيروي مي‌كند، تصوري كه همه نيازها بايستي بلافاصله ارضا شوند و از تفكر فرايند اوليه (كه ابتدايي، غريزي و جداي از واقعيت است) استفاده مي‌كند.
من نهايتاً از بن پديدار مي‌شود، زيرا نهاد نمي‌تواند به گونه‌اي مؤثر با خواسته‌هاي جهان خارج برخورد كند. من از اصل واقعيت پيروي مي‌كند، تصويري كه رفتار بايستي واقعيت خارج را مدنظر بگيرد و مراقب است كه تكانش‌هاي نهاد به شيوه‌اي واقع گرايانه و مناسب ارضا شود. من از تفكر فرايند ثانويه (مبتني بر واقعيت) استفاده مي‌كند (كارور و شي‌ير، 1375، ترجمه رضواني).
فرامن، سومين مؤلفه شخصيت، تجسم ارزش‌هاي والدين و اجتماع است. همين مؤلفه است كه تعيين مي كند كه چه چيز درست و چه چيز غلط است، و بيشتر در پي تكامل است تا در پي لذت. الگوي دقيق قواعد در فرامن از نظام پاداش‌ها و تنبيه‌هايي كه والدين به كار مي برند سرچشمه مي‌گيرد. كودك براي جلب محبت و علاقه والدينش مي‌كوشد از آنچه والدينش آن را درست مي‌دانند، متابعت كند. كودك براي اجتناب از درد، تنبيه ، و طرد شدن از آن چه كه والدينش آن را خطا مي‌دانند، اجتناب مي‌كند. گرچه ساير مراجع قدرت نيز مي توانند تأثيري ثانويه بر رشد فرامن داشته باشند، فرويد معتقد است كه فرامن عمدتاً از والدين سرچشمه مي‌گيرد. فرايند پذيرش يا جذب ارزش‌هاي والدين (و جامعه بزرگ‌تر) درون فكني ناميده مي شود. فرامن را باز هم مي‌توان به دو دستگاه فرعي تقسيم كرد يكي پاداش دهنده، يكي تنبيه كننده آن جنبه از فرامن كه به رفتار پاداش مي‌دهد، من آرماني ناميده مي‌شود. هر آنچه كه والدين آن را تأييد كنند يا ارج نهند به درون من آرماني جذب مي‌شود. بدين ترتيب من آرماني معيارهايي متعالي فراهم مي‌آورد كه مي‌بايستي در پي آن‌ها باشد. من آرماني به شما به خاطر رفتارهايي كه مناسب با آن معيارها باشد به وسيله وادار كردن شما به احساس غرور، پاداش مي‌دهد. جنبه تنبيه كننده فرامن وجدان ناميده مي‌شود. آن‌چه كه والدين آن را رد كنند يا به خاطر آن تنبيه كنند، جذب وجدان مي‌شود. وجدان با ايجاد احساس گناه در شما، شما را به خاطر اعمال و افكار بد تنبيه مي‌كند.
فرامن داراي سه نقش به هم پيوسته است: اول، مي كوشد هر نوع تكانش بن را كه جامعه (يعني والدين شما) محكوم مي‌كند كاملاً منع كند. دوم، مي‌كوشد من را مجبور سازد كه بيشتر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقي عمل كند تا با ملاحظات عقلي، و سوم، سعي مي كند فرد را به سمت كمال مطلق در انديشه، كلام، و عمل هدايت كند (كارور و شي‌ير، 1375؛ ترجمه رضواني).

فهرست مطالب چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی(فصل دوم ) به صورت زیر می باشد:
سازگاری اجتماعی
تعريف سازگاري اجتماعي
نظريه‌هاي سازگاري اجتماعي
نظريه‌های روان پويشي
نظريه يادگيري
نظريه يادگيري شناختي- اجتماعي
نظريه اجتماعي- شناختي
نظريه پديدار شناختي
نظريه تحولي
نظریه بالبی
2) پيشينه مطالعاتي
الف) تحقيقات انجام شده در داخل كشور
ب) تحقيقات انجام شده در خارج كشور
الف)منابع فارسی
ب)منابع لاتین

توضیحات: پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است. شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری پژوهش  سازگاری اجتماعی(فصل دوم)) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید. 

نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید
.
دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سازگاری اجتماعی دانلود مباني نظري تعریف سازگاری اجتماعی پایان نامه سازگاری اجتماعی سازگاری اجتماعی چیست تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی مباني نظري سازگاری اجتماعی دانش آموزان فصل دوم پايان نامه ارشد چارچوب نظري

مطالب مرتبط

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی(فصل دوم )


پروژه تجزیه و تحلیل بیمارستان HIS

برآورد عوامل فشار روانی شغلي مديران آموزشي مدارس شیراز

بررسي منابع هارمونيك در سيستم هاي فشار قوي و روشهاي كاهش آن

دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری درمان های هیپنوتراپی

طرح توجیهی تولید ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم گردشگری و صنعت گردشگری (فصل دوم)

طرح توجیهی احداث شرکت توليد طناب پلاستيكي

توليد خالص

فیلم آموزش کامل درس هفتم زبان انگلیسی هشتم (My hobbies: سرگرمی های من)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی اثربخشی تبلیغات و تاثیرات آن (فصل دوم)