مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر از بدن و تن(فصل دوم پایان نامه)

فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر از بدن و تن(فصل دوم پایان نامه) می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر از بدن و تن(فصل دوم پایان نامه)

مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-تصویر-از-بدن-و-تن(فصل-دوم-پایان-نامه)

دانلود  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر از بدن و تن(فصل دوم) در 55  صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از پیشینه پژوهش و مبانی نظری:

تصویر بدنی
یکی دیگر از روش های که از سوی افراد جامعه برای انجام جراحی زیبایی صورت میگیرد و باعث اضطراب در افراد می شود تغییر در تصویر بدنی می باشد که در صورت عدم تغییر در آن منجر به اضطراب شدید، اجتناب از رویارویی با افراد از دست دادن اُمید می شود. اُمید به اختیار خود انسان است و از آنجا ناشی می شود که تصمیم بگیرد که هیچ گاه خود را کمتر از از موجودی بی همتا و مهم نپندارد. بدن انسان نخستین بخش شخصیت اوست که در تعاملات اجتماعی قابل مشاهده است و از این نظر با بخش های دیگر شخصیت متفاوت است زیرا به راحتی و تنها از راه مشاهده می تواند با سایر افراد مقایسه شود بنابراین شکل ظاهری بدن در تعاملات اجتماعی اهمیت زیادی دارد. دامنه تصویر بدنی و نگرانی از آن تا به آنجا گسترش یافته است که مشغلۀ ذهنی بسیاری از افراد، بخصوص جوانان گردیده و روزانه زمان و هزینه زیادی صرف تفکر و تغییرات ظاهری در بدن می شود (گرین، پریجارد ؛ 2003). این امر به گونه ای است که این افراد ساعت ها در مورد تصویر بدنی خود فکر می کنند و با تغییر در آرایش و پوشیدن لباسهای متنوع  و قرار گرفتن در وضعیت های خاص سعی در پوشاندن نقائص ظاهری خود دارند که بیشتر زائیده تصویر ذهنی آنان از بدنشان است (اسکلافانی ، 2003). رضایت از تصویر بدنی در بین جوانان، مستلزم رضایت از پنج عامل بدنی می باشد:1.تناسب اندام 2.زیبایی ظاهر3 .سلامت بدنی 4.پاکیزگی بهداشت و زیبایی پوست ومو 5.توانایی کنترل وزن (مارش ، 2004) و نارضایتی از این تصویر بدنی پیامدهایی چون اضطراب، افسردگی، انزوای اجتماعی، اختلالات روانی، تضعیف خودپنداره و عزت نفس را در پی خواهد داشت (برونل ، 1991) . از نظر الکساندر مات و لامسون  (2004)، تصویربدنی به عنوان یک ساختار چند بُعدی قابل تغییر است. مطالعات گسترده در چند سال اخیر روی تصویر بدنی این توافق را در بین عده زیادی از محققان به وجود آورده که تصویر بدنی مسأله ای چند بعدی بوده و در بر گیرنده مؤلفه های ادراکی، نگرشی و رفتاری است.
تصویر بدنی بیانگر نگرش فرد از خود همراه با احساسات وافکاری است که می توانند تغییر دهنده رفتار او در شرایط گوناگون ودر جهات مثبت یا منفی باشد. این تصویر ذهنی می تواند تحت تأثیر عواملی چون رشد جسمانی، تعاملات فرد با محیط اجتماعی، سوانح، آسیب جراحات بدنی قرار گیرد و نگرانی از تصویر بدنی را در فرد ایجاد کند (سوگار ، 2000).

نظریه فرهنگی اجتماعی تامپسون
در این دیدگاه رسانه های غربی به عنوان منبع اولیه ی نارضایتی از بدن محسوب می شوند، که در میان زنان جوان به طور گسترده ای رواج یافته است. براساس این دیدگاه رواج نارضایتی از بدن در میان زنان جوان و حتی مسن از پیامدهای غیرقابل اجتناب پرتره ها (یا نمونه های ایده آل بدنی) به تصویر کشیده شده در رسانه ها است که منجر به رفتارهای ریاضت گونه در میان زنان می شود. تامپسون اشاره می کند که در جوامع غربی تأکید زیادی بر ظاهر فیزیکی است و هنجارهای ثابت و مشخصی برای جذابیت ظاهری وجود دارد و اعتقاد عامه ی مردم این گونه است که شخصیت هایی با جذابیت ظاهری به جایگاه اجتماعی مطلوب تر، موفقیت بیشتر، زندگی کاملتر و مزایای بیشتری در روابط بین فردی و جایگاه های اجتماعی می رسند. برای مثال عقیده بر این است که افراد با جذابیت ظاهری احتمال بیشتری برای دریافت کمک و شانس بیشتری برای پیشرفت و کسب شهرت دارند (تامپسون، 2011).
او معتقد است که این هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از دوران کودکی برای افراد درون سازی می شود. برای مثال تحقیقات داین و برشید (1974)، نشان داد که کودکان پیش دبستانی همسالان زیباتر خود را اجتماعی تر، خودکفاتر و مستقل تر می دانند حال آنکه همسالان غیرجذاب خود را وابسته غیراجتماعی و دارای رفتارهای منفی اجتماعی تعریف می کنند.

نظریه کش برای تصویر از بدن
 کش در کتاب خود با عنوان تصویر از بدن (2002)، به عنوان رویکردها در ارتباط با تصویر از بدن می پردازد که عبارتند از:
1.رویکرد تاریخی در ارتباط با تصویر از بدن.
2.رویکرد ذهنی و روانی در ارتباط با تصویر از بدن.
3.رویکرد رفتاری شناختی در ارتباط با تصویر از بدن.
4.رویکرد پردازش اطلاعاتی در ارتباط با تصویر از بدن.
5. رویکرد اجتماعی- فرهنگی در ارتباط با تصویر از بدن.
6.رویکرد فمنیستی و شی انگاری  در ارتباط با تصویر از بدن.
رویکرد تلفیقی کش از تصویر از بدن از انواع رویکردهای پردازش اطلاعاتی، ذهنی - روانی، عصبی - شناختی، رفتاری - شناختی، اجتماعی - فرهنگی و در نهایت رویکردهای فمنیستی تأثیر می پذیرد (کش،2002).
دیدگاه کش بیانگر این است که چگونه ارزش های فرهنگی از بدن منجر به تغییر ارزش های فردی و در نتیجه رفتار فرد در ارتباط با بدن خود می شود. بنابراین ارزش های فرهنگی در ارتباط با بدن برای ادراک افراد از بدن خود و دیگران حائز اهمیت است. برای مثال فرهنگی که زیبایی ظاهری را مهم می داند، اعضای آن نیز زیبایی ظاهری را برای خود و دیگران مهم می دانند (کش، 2002).

پیشینه تحقیق
پهلوان زاده و همکاران (1384)،در تحقیقی به بررسی 'ارتباط رضایت از بدن و شاخص توده بدن' در 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر اصفهانی پرداختند. یافته های این تحقیق بیانگر رابطه ی معنادار بین رضایت از بدن و شاخص توده ی بدنی بود و همچنین میانگین تصویر ذهنی در دختران پائین تر از پسران بود.
عمیدی و همکارانش (1385)، در تحقیقی به بررسی 'نارضایتی از تصویر ذهنی بدنی با شاخص توده ی بدنی' در میان 384 نفر از دختران دبیرستانی در اصفهان پرداختند. یافته های تحقیق بیانگر این بود که با اینکه در مقایسه با سایر کشورها اضافه وزن و چاقی دختران مورد مطالعه کمتر بود ولی میزان رضایت از تصویر ذهنی بدن بسیار پائین بود.
قاسمی (1386)، در تحقیقی به  بررسی 'عوامل موثر بر گرایش افراد به جراحی زیبایی با تأکید بر جنسیت' در نمونه 44 نفری و به روش کیفی پرداخت. نتایج تحقیق وی نشانگر این بود که احساس رضایت شخص از بدن و عاملیت رنان، نقش موثری در جراحی زیبایی شان داشت. علاوه بر این در زنان تعریف کلیشه ای از مفهوم زن و در مردان اهمیت تناسب اندام تبیین کننده ی انگیزه شان در جراحی زیبایی بود.
فاتحی و اخلاصی (1387)، در تحقیقی با عنوان ' مدیریت بدن و رابطه ی آن با پذیرش اجتماعی' به روش پیمایشی در بین 400 نفر از زنان 40-18 ساله شیراز پرداخت. نتایج نشان دهنده ی میزان توجه بالای زنان به مدیریت بدن در همه ی وجوه اعم از آرایشی، مراقبتی و ... است. همچنین نشان داد که بین متغیرهای مصرف رسانه ای، پذیرش اجتماعی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی با بدن رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
طلایی و همکاران (1387)، در تحقیقی به 'بررسی میزان شیوع اختلال بدشکلی در میان 500 نفر ازدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد' پرداختند. و در تعریف اختلال بد شکلی به اشتغال ذهنی به یک نقص خیالی یا تحریف مبالغه آمیز نقص جزئی در ظاهر جسمانی اشاره کردند. یافته های تحقیق بیانگر شیوع اختلال بد شکلی در میان دانشجویان بود چرا که میزان آن از آمارهای جمعیت عمومی بالاتر بود. البته الگوی نارضایتی از بدن در دانشجویان ایرانی با الگوهای کشورهای غربی متفاوت است و بیشتر به ناحیه ی صورت مربوط است.
ذکایی (1387)، در تحقیقی 'میزان رضایت جوانان از بدنشان' پرداخت. یافته های تحقیق نشان داد هر چند آزمودنی ها در همه ی مؤلفه های شاخص رضایت از بدن نمره ی بهتر از متوسط را کسب کردند ولی به طور کلی تصویر از بدن در حد متوسط است و از رضایت کامل بدنی فاصله دارد که این بیانگر دغدغه و توجه جوانان به تناسب اندامشان است.
عسکری و همکاران (1388)، در تحقیقی به بررسی 'رابطه تصویر از بدن با اختلالات تغذیه ای و توانایی کنترل هیجانی' در نمونه 145 نفری از زنان اهوازی به روش پیمایشی پرداختند. یافته های تحقیق نشان دهنده ی رابطه ی معنادار بین تنظیم هیجانی و اختلالات تغذیه ای در زنان است. بنابراین توانایی فهم و مدیریت و تنظیم هیجانها، یکی از اصول موفقیت در زندگی محسوب می شود و عدم موفقیت در تنظیم هیجانی می تواند از پیامده ای منفی از جمله اختلالات خوردن را بهمراه داشته باشد علاوه بر این یافته ها بیانگر رابطه معنادار بین اختلالات خوردن و تصویر از بدن بود.

فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر از بدن و تن(فصل دوم پایان نامه) به صورت زیر می باشد:
تصویر بدنی
2-1٦ دید گاه های روانشناسی اجتماعی درباره تصویر بدنی
2-1٦-1 نظریه فرهنگی اجتماعی تامپسون
2-1٦-2 نظریه تصویر از بدن کش
2-1٦-3 نظریه ی مقیاس اجتماعی
2-1٧ دیدگاه های مُدرنیستی درباره ی بدن
2-1٨ اروینگ گافمن
2-1٨-1 برخی از مفاهیم نظری گافمن
1٨-2-2 داغ ننگ
2-1٨-3 سندرُم سیندرلا
2-1٨-4 مدیریت تأثیرگذاری
2-١۹ آنتونی گیدنز
2-19-١ برخی از مفاهیم نظری گیدنز
2-19-2 هویت
2-19-3 جهانی شدن و مخاطره
2-2٠ دیدگاه های ساختار گرایی درباره ی بدن
2-2٠-1 مری داگلاس
2-20-2 بوردیو
2-2٠ دیدگاه های پسا ساختار گرایی درباره بدن
2-2٠-1 ایده ی محوری میشل فوکو
2-2٠-2 فدرستون
2-2١ دیدگاه های فمنیستی درباره ی بدن
1.فمنیست لیبرال
2.فمنیست رادیکال
3.فمنیست سوسیالست
2-2١-1 نظریه ی خود شی انگاری
2-2٢ پیشینه تحقیق
2-2٣ جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی درباره تصویر بدنی
منابع فارسی
منابع لاتین

چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده پرينت بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد.

توضیحات: پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است. شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری پژوهش  امید به زندگی(فصل دوم)) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید.

نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید.
دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: مباني نظري و پيشينه پژوهش تصویر از بدن دانلود مباني نظري تصویر تن مباني نظري تصویر از بدن فصل دوم نظریه کش از بدن ادبيات نظري تصویر بدن چارچوب نظري تصویر از بدن پيشينه نظري تصویر از بدن پيشينه پژوهش پايان نامه تصویر از بدن پيشينه تحقيق تصویر

مطالب مرتبط

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر از بدن و تن(فصل دوم پایان نامه)


مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفكر استراتژيك (فصل دوم)

مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه

چارچوب نظری و پژوهش کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتری (فصل دوم)

تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم و انواع محافظه کاری

بررسی رابطه باورهای خودکارآیی و تضمین سازمانی با رضایتمندی شغلی کارکنان ادارات شهرستان شیراز

مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین نظریه های نقاشی و نقاشی درمانی(فصل دوم)

جذب متان، اتان و ترکیبات دوگانۀ آنها با 41-MCM

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث شرکت تولید و مونتاژ کامپیوتر

دانلود طرح توجیهی بسته بندی خرما