دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های مدیران آموزشی (فصل دوم)

فایل مورد نظر در مورد دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های مدیران آموزشی (فصل دوم) می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های مدیران آموزشی (فصل دوم)

دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-مهارت-های-مدیران-آموزشی-(فصل-دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های مدیران آموزشی(فصل دوم) در 66 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از پیشینه پژوهش و مبانی نظری:

پیشینه ی نظری
تعاريف مديريت از ديدگاه صاحب نظران
مديريت از نظر لغوي يعني اداره كردن و مدير اسم فـــاعل از مصدر اداره، به معني اداره كننده است. به عبارتي مدير يعني گرداننده و مديريت يعني گرداندن يك سازمان در جهت اهداف آن. معمولاً واژه ی مديريت با معاني مختلف به كار برده مي شود. به عنوان مثال، گاهي ممكن است مديريت به فرايندي اشاره داشته باشد كه مديران در جهت تحقق اهداف سازماني آن را پي گيري مي كنند(پرداختچي،1372: 8 -7).
تعاريف مديريت از لحاظ ابعادي كه مورد توجه و تأكيد قرار گرفته اند:
الف) در بعضي از تعاريف مديريت، تعامل افراد مورد تأكيد قرار گرفته است:
     مديريت عبارت است از انجام دادن كارها بوسيله ديگران (علاقه بند به نقل از فالت،1380 : 10)؛
     مديريت يعني كار كردن با افراد و بوسيله افراد و گروه ها براي تحقق اهداف سازماني (علاقه بند، به نقل از هرسي ولانچارد،1380 :10)؛
     مديريت يك فرايند اجتماعي است كه يك سلسله اقداماتي را كه به تحقق اهداف منجر مي شود را شامل مي گردد و اين اقدامات اساساً متوجه روابط بين افراد است( آگاروال به نقل از پرداختچي،1372: 9)
ب) در برخي از تعاريف هماهنگي مورد توجه و تأكيد واقع شده است:
     فراگرد هماهنگ سازي فعاليت فردي و گروهي در جهت هدفهاي گروهي (دانلي و همكاران به نقل از علاقه بند، 1380 : 10).
     هماهنگ سازي منابع انساني و مادي در جهت تحقق هدفها (كاست ورزنزويك به نقل از علاقه بند،1380: 10).
     مديـــريت يعني هماهنگي همه منابع و امكانات از طريق فـــراگردهاي برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل به نحوي كه اهداف تعيين شده برآورده شود(گريفين، نقل از علاقه بند، 1380 : 10).

پيشينه و تاريخچه مديريت
اصول بنیادی مدیریت
1- مدیریت در مورد موجودات انسانی می باشد. کار مدیر این است که افراد را قادر سازد به انجام کار بپردازند، قوت های افراد را اثربخش سازد و ضعف های ایشان را کنار بگذارد.
2- چون مدیریت به انسجام افراد در یک فعالیت مشترک می پردازد ، عمیقاً به فرهنگ وابسته است. آنچه مدیران در ژاپن، انگلستان، برزیل و آمریکا انجام می دهند، دقیقاً شبیه هم هستند. چگونگی انجام کار است که می تواند کاملا متفاوت باشد. به همین دلیل یکی از چالش های اصلی که مدیران در کشورهای توسعه یافته با آن روبرو می شوند، این است که بخشی از سنت ها، تاریخ و فرهنگی را که در آن هستند، پیدا کرده و شناسایی نمایند تا بتوانند به عنوان آجرهای بنای مدیریت خود از آنها استفاده کنند.
3- هر سازمانی نیازمند تعهد به اهداف عمومی و ارزش های مشترک است. بدون چنین تعهدی سازمانی وجود نخواهد داشت.سازمان باید اهداف روشن،ساده و وحدت بخشی داشته باشد. ماموریت اصلی سازمان باید به اندازه کافی روشن، عمومی و قابل تصدیق و تایید باشد. مقاصدی که تجلی بخش آن اهداف هستند باید روشن، عمومی ، قابل تصدیق و تایید باشند.
4- مدیران باید سازمان و اعضای آن را قادر سازند که به موازات نیازها و تغییر فرصت ها رشد کرده و توسعه یابند. هر سازمانی یک موسسه یادگیری و آموزش است. تربیت و رشد در همه سطوح برقرار گردد.
5- هر سازمانی مرکب از افرادی با مهارت ها و دانش های مختلفی است که انواع کارهای بسیار متفاوتی را انجام می دهند. باید مبتنی بر ارتباطات و مسئولیت های فردی باشند. همه ی اعضا نیاز دارند که به هدفی که در پیش دارند فکر کنند و مطمئن گردند که همکاران آنها آن هدف را می شناسند و درک می نمایند.
6- نه تعداد برونداد و نه رده پایین بودن به خودی خود ملاک مناسبی برای ارزیابی عملکرد مدیریت و سازمان نمی باشد.

پیشینه ی تحقیقاتی
تحقيقات داخلي
انصاري پور (1373) در بررسي نظرات مديران و معلمان شهر اصفهان در باره ی عوامل مؤثر بر افزايش اثربخشي مديران ابتدائي در سال تحصيلي 73 ـ 72» به نتايج زير دست يافته است:
•     ويژگي هاي شغلي و حرفه اي و روابط انساني مطلوب و نظارت بر كاركنان بر افزايش اثربخشي مؤثر است.
•     بين نظرات مديران و معلمان در مورد ويژگي هاي شغلي و حرفه اي مؤثر بر افزايش اثربخشي تفاوت معني داري وجود دارد.

تحقيقات خارجي
لوتانز  و همكارانش (1988، نقل از رابینز، 1377) بر روي بيش از 450 مدير تحقيق كردند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه همه ی مديران به چهار دسته از فعاليت هاي زير مشغول اند:
مديريت سنتي : تصميم گيري، برنامه ريزي و كنترل
ارتباطات: مبادله اطلاعات و انجام كارهاي ارتباطي
مديريت منابع انساني: ايجاد انگيزه در ديگران، اجراي مقررات انضباطي، حل مسأله تعارض، تأمين نيروي انساني و آموزش دادن به كاركنان
ايجاد شبكه: جامعه پذيري (توجيه كاركنان)، سياست بازي و ايجاد رابطه متقابل با افراد و نهادهاي خارج از سازمان.

فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های مدیران آموزشی (فصل دوم) به شرح زیر می باشد:
پیشینه ی نظری
2-1. تعاريف مديريت از ديدگاه صاحب نظران
الف) در بعضي از تعاريف مديريت، تعامل افراد مورد تأكيد قرار گرفته است
ب) در برخي از تعاريف هماهنگي مورد توجه و تأكيد واقع شده است
ج) تعاريفي كه به وظايف يا كاركردهاي مديريت تأكيد بيشتري دارند
د) در بعضي تعاريف بر تصميم گيري تأكيد خاصي شده است
2-2. پيشينه و تاريخچه ی مديريت
2-2-1. اصول بنیادی مدیریت
2-2-2. سیری در تاریخچه مدیریت
2-3.  نظریه های عمومی مدیریت
2-4.  وظايف و كاركردهاي مديران
2-5. وظايف مديران سازمان هاي اداری و آموزشی
2-5-1. برنامه ی آموزشي و تدريس
2-5-2. امور دانش آموزان: وظايف مربوط به اين بخش شامل دو قسمت است
الف: وظايف و خدمات اداري و سرپرستي امور دانش آموزان
ب: شناسايي توانائي ها، علائق و نيازهاي كودكان و پرورش آنها
2-5-3. امور كاركنان آموزشي
2-5-4. روابط مدرسه و اجتماع
2-5-5. تسهيلات و تجهيزات آموزشي
2-5-6. امور اداري و مالي
2-6. شيوه‌ي‌ انتخاب‌ مديران‌ آموزشي
2-7. نحوه‌ ی انتخاب‌ و انتصاب‌ مديران‌ آموزش‌ و پرورش‌ در ايران
2-8. انتخاب‌ و انتصاب‌ صحيح‌ مديران‌ و فوايد آن
2-9. مهارت هاي مورد نياز مديران از دیدگاه اندیشمندان جهان
2-9-1. مهارت ادراكي
2-9-2. مهارت انساني
2-9-3. مهارت فني
2-9-3-1. مهارت فنی به معنای داشتن اطلاعات و کارورزی عملی
2-9-3-2. «فايون» بر اين باور است كه براي مديريت سه دسته توانمندي لازم است
2-9-4. مهارت حرفه اي
2-10. ارزش نسبي مهارت ها در رده هاي مديريت
2-11. اثربخشی و کارایی: مفهوم، تعریف، رابطه
2-12. اثربخشی و کارایی مدیران آموزشی
2-13. مدل مفهومی یا چارچوب اصلی طرح
بخش دوم: پیشینه ی تحقیقاتی
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
منابع و مآخذ

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: مباني نظري و پيشينه پژوهش مهارت های مدیران آموزشی دانلود مباني نظري مهارت مدیران مباني نظري پايان نامه مهارت های مدیران آموزشی فصل دوم مهارت های مدیران آموزشی چارچوب نظري مهارت های مدیران آموزشی پيشينه پژوهش مهارت های مدیران آموزشی پيشينه تحقيق

مطالب مرتبط

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های مدیران آموزشی (فصل دوم)


تحقیق شیر خوراکی

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی باغ وحش

پیشینه تحقیق ابعاد اضطراب و اضطراب کتابخانه ای( فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش راهبردهای مفاهیم مهارتهای زندگی و هوش هیجانی (فصل 2 پایان نامه)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت (فصل دوم پایان نامه)

بررسی ارتباط بین نسبت انگشت دوم به چهارم، توده عضلانی و قدرت با میزان تراکم مواد معدنی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف برنامه ریزی استراتژیک و استراتژی بازاریابی (فصل2)

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید درب چوبی پیش ساخته

گزارش کارآموزی آبیاری رشته کشاورزی